Nieuwsbrief 22 december 2017

NIEUWSBRIEF 22 december 2017

Kerstviering op 21 december

Dit jaar vierden we Kerst op een eenvoudige wijze. Maar ondanks dat was het erg druk en kwam u als ouder/ verzorger massaal met uw zoon of dochter naar school. Geweldig gewoon. Na het samen zingen van Kerstliederen was er voor alle kinderen het Kerstdiner en dat was erg sfeervol en smakelijk. Wat heeft onze ouderraad daar veel werk aan besteed. Zoveel lekkers en zoveel sfeer en dan die prachtige kerstkleding die iedereen aan had! Prachtig. Het geeft precies het gevoel wat met Kerst er ook moet zijn. Wat hebben we met elkaar dan toch een superfijne school met geweldige leerlingen en teamleden. Hopelijk herkent u zich in die sfeer en houden we dat nog erg lang vast met elkaar. Terwijl de kinderen aan het dineren waren, waren veel ouders/ verzorgers/broers/zussen en kennissen in de aula om ook daar wat te eten. Tegen een bescheiden bedrag waren er broodjes en echte bakkersoliebollen. Deze oliebollen worden al voor het 5e jaar gebakken door een ouder die bakker is. Zijn zoon zit al een tijd niet meer op school, maar we kunnen steeds weer op hem rekenen. De opbrengst van al dat lekkers was minder hoog dan andere jaren, maar na aftrek van alle kosten toch goed voor € 150,-!! Dat geld zal naar Stichting ”Doe een wens” worden overgemaakt. Deze vraag van onze ouderraad past goed bij de Kerstgedachte, iets doen voor een ander.

Namens alle teamleden dank ik u voor de fijne samenwerking en wens u fijne feestdagen en alvast een goede start van het nieuwe jaar!

Theo Quaak

 

Hulpouders

Via deze nieuwsbrief willen we alle ouder(s)/verzorger(s) die ons dit jaar hebben ondersteund met talloze activiteiten even in het zonnetje zetten. Heel erg bedankt voor alle inzet en deelname in of aan de MR, OR, blokken, vervoer naar excursies, schoonmaak enz. We hopen natuurlijk dat we ook in 2018 op uw hulp en ondersteuning kunnen rekenen.

 

Na de kerstvakantie

Na de kerstvakantie komen er op school weer diverse leerlingen bij. Ondanks Passend Onderwijs stijgen we wederom in leerlingaantal. Het aantal jonge kinderen stijgt enorm en ook het aantal leerlingen voor de groepen 3, 4 en 5 stijgt. Grote klassen voor de komende tijd. Aan één kant fijn dat we kinderen met een extra hulpvraag kunnen en mogen helpen. Aan de andere kant kunnen we niet makkelijk goed gekwalificeerde leerkrachten krijgen. En zeker niet op korte termijn. Vandaar dat we druk bezig zijn om in grote(re) groepen voor de hele week een assistente werkzaam te laten zijn. Meer handen in de klas! Deze situatie duurt denken we tot aan de zomervakantie.

 

Kerstgroet

Voor u en allen die u dierbaar zijn hopen we op fijne kerstdagen, een prima jaarwisseling en een goede vakantie.

Alle medewerkers van De Tweern wensen alle kinderen en alle ouder(s) / verzorger(s) veel gezondheid toe en dat we ook in 2018 op een prettige manier met elkaar kunnen en mogen omgaan. We zien alle leerlingen weer graag op maandag 8 januari en pas op met VUURWERK!

 

Team SBO De Tweern


Agenda december 2017 & januari, februari 2018…

vrijdag 22 december kinderen om 12.00 uur vrij
zat. 23 december t/m zon. 7 januari kerstvakantie
vrijdag 16 februari lesvrij,  leerlingen vrij, personeelwel werkzaam
zat. 17 februari t/m zon. 25 februari Voorjaarsvakantie