Nieuwsbrief 31 augustus 2018

NIEUWSBRIEF 31 augustus 2018

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Onze eerste echte nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019! Deze ontvangt u voortaan iedere laatste week van de maand op vrijdag in uw mailbox.

Deze nieuwsbrief is vooral gevuld met diverse regels en afspraken, die we hier op school hanteren. We zijn ervan overtuigd dat duidelijke afspraken het naar schoolgaan alleen maar plezieriger zal maken.

Namens het hele schoolteam wensen we de kinderen en u allemaal een goed en plezierig schooljaar toe. Samenwerking tussen school en ouders/ verzorgers geeft uw kind optimale kansen op succes! Schroomt u nooit om vragen te stellen als u iets niet weet of als er iets in uw ogen niet goed verloopt. Pak de telefoon of kom even langs. Samen werken aan de ontwikkeling van uw kind, daar gaat het om.

 

Mobieltjes…

Steeds meer kinderen nemen een mobiele telefoon mee naar school. We begrijpen goed dat dit soms handig kan zijn. Helaas zijn we het afgelopen jaar ook geconfronteerd met de mindere leuke gevolgen van mobiele telefoons. Er werden ongewenst foto’s en filmpjes gemaakt op het plein. Daarom hebben we de volgende afspraken met de kinderen gemaakt:

-          Je mag een mobiele telefoon meenemen naar school, maar als je op het plein komt, zit hij in je tas.

-          Als je even naar huis moet bellen om aan te geven dat je veilig aangekomen bent, mag je naar binnen en bel je even in je eigen klas. Daarna leg je de telefoon in het kastje, wat op slot kan en ga je naar buiten.

-          Alle andere kinderen met een mobiel leveren deze bij binnenkomst in bij de leerkracht. Deze mobieltjes worden in een kastje gelegd wat op slot kan.

-          Om 14.05u worden de mobieltjes weer uitgedeeld en stoppen de kinderen deze in hun tas.

-          Pas als de kinderen van het plein zijn, mogen ze hun mobiel er weer bij pakken.

Op het plein zijn er dus nooit mobieltjes zichtbaar. Als een leerling voor/onder schooltijd toch met zijn/haar mobieltje ‘speelt’ op het plein, wordt deze direct ingenomen en kan hij deze pas om 14.05u weer ophalen bij meester Theo. Bij herhaling hiervan, worden ook ouders op de hoogte gebracht.

We hopen met deze afspraken ervoor te zorgen dat er geen ‘gedoe’ meer ontstaat, doordat kinderen elkaar niet meer kunnen fotograferen e.d.

 

Foto’s op de website…

Dit schooljaar zullen de foto’s die bij diverse activiteiten gemaakt worden alleen te bekijken zijn als u een wachtwoord invult. De code voor dit schooljaar heeft u ontvangen tijdens de infomiddagen. Verdere info bij de leerkracht van uw kind.

 

Controle mailadressen…

Wij zijn gewend om de nieuwsbrief per mail te verspreiden. Om er zeker van te zijn dat alle ouder(s)/verzorger(s) deze nieuwsbrief ontvangen, krijgt u het eerste exemplaar ook op papier. U ontvangt deze brief ook nog een keer via de mail.

Mocht u de digitale nieuwsbrief niet ontvangen hebben, wilt u dan volgende week even contact opnemen met de administratie. Dan controleren we nogmaals uw e-mailadres.

 

Bereikbaarheid school…
Iedere dag is er één persoon aanwezig op onze administratie. Daardoor kan het zijn dat de telefoon niet altijd direct opgenomen wordt. We willen u vragen om het dan even later nog eens te proberen.
De administratie is telefonisch bereikbaar van 8.15 uur tot 16.30 uur. We willen u vragen om de ziek/afmelding van uw kind, indien mogelijk, pas vanaf 8.15 uur door te geven.

 

Stepjes en skates…

De afgelopen jaren hebben we u al regelmatig bericht over het gebruik van stepjes en skates op school. Iedere keer blijkt de verplichte bescherming een punt van discussie. Daarom hebben we het volgende besloten:

“Op het moment dat leerlingen hun stepje en/of skates mee naar school nemen is dat de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Dat geldt dus ook voor de bescherming.”

We hopen uiteraard dat u ook thuis de kinderen motiveert bescherming te dragen, maar wij zullen de kinderen niet verbieden zonder bescherming te steppen en/of te skaten.

Voor schooltijd mag er niet gestept worden op het plein. Het is dan te druk. De leerlingen kunnen hun stepje dan parkeren bij de ingang. Ook skaten is dan niet toegestaan.

Onder schooltijd worden de stepjes gestald in een hokje naast de fietsenstalling. Dit hokje kan niet op slot. Het is dus belangrijk om af te wegen of de step mee naar school komt.

 

Verkeerssituatie voor de school…

In het belang van de veiligheid van de kinderen, willen we u met klem vragen u aan onderstaande afspraken te houden. Dank daarvoor!

- De straat vlak voor onze school is een taxistraat. Dat houdt in dat er alleen taxi's mogen rijden tussen 8.00u en 8.45u in de ochtend en ’s middags tussen 13. 45 - 14.30 uur op alle dagen.

- Er geldt ook een eenrichtingsverkeer voor taxi's: Zij komen voorlangs de school, allemaal via dezelfde weg.

-De paaltjes die toegang tot de taxistraat geven, zijn alleen open op de genoemde tijden

- Gewone auto's en motoren mogen daar niet rijden, dus wij vragen u uitdrukkelijk om u aan deze afspraak te houden.

Het handigste is dat u via de Zuidvlietsstraat of via de JP Coenstraat aan komt rijden en dan in de Jan van Riebeekstraat parkeert en uw zoon/dochter lopend naar school brengt.

 

 Alle doppen verzamelen…!

Op school verzamelen wij plastic doppen, lege batterijen en lege printer cartridges. Deze kunt u kwijt in de daarvoor bestemde bakken of inleveren bij Meester Wim.

 

Gevraagd “Luizenpluismoeders/vaders”.

Hallo allemaal, wij zijn in het nieuwe schooljaar op zoek naar minimaal 3 nieuwe luizenpluismoeders/vaders. Info en/of aanmelding via de administratie.

 

Na schooltijd niet op de schommel en het grote klimrek.

Wij willen u vragen of u uw kinderen na schooltijd om 14.05 uur niet op het klimrek en de schommel wilt laten spelen. Dit vragen wij u in verband met de wachtende kinderen voor de busjes. Het is voor hen verwarrend en soms zelfs frustrerend wanneer dit wel gebeurd. Het is namelijk de regel dat de wachtende kinderen bij de leerkrachten blijven wachten op de buschauffeur. Zij zouden ook het liefst even willen spelen maar dit komt het overzicht en de veiligheid van de kinderen niet ten goede. Wij hopen op uw medewerking.

 

Staking op 12 september 2018

Zoals het er nu voor staat zijn bijna al onze teamleden actiebereid en zullen gaan staken. Vooral vanwege het feit dat er bijna geen (inval) leerkrachten meer te krijgen zijn. Ons beroep moet weer beter op de kaart gezet worden en daar willen we een signaal over af geven.

Het houdt in dat de school op 12 september a.s. voor alle leerlingen gesloten is. U krijgt hierover een extra brief.

We hopen dat u nog tijdig voor opvang van uw kind kunt zorgen die dag.

Met vriendelijke groet,

Theo Quaak


Agenda september & oktober 2018

4-5 september

kamp O4/5 en O5

5-7 september

kamp B6 en B6/7

12 september

staking leerkrachten Zeeland en Zuid Holland (nadere info volgt)

14 september  

lesvrij, leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

3 oktober

start Kinderboekenweek

12 oktober

studiedag, alle leerlingen vrij

15 oktober t/m 19 oktober

Herfstvakantie