Nieuwsbrief april 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Voor u ligt de nieuwsbrief van april. Ondanks alle zorgen die er zijn, hopen we dat jullie allemaal kunnen gaan genieten van een paar weken even ‘niets’ moeten.


Voor het grootste gedeelte kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen periode. Het is ons gelukt om in meer dan 90% van de tijd de lessen door te kunnen laten gaan. Slechts een aantal dagen hebben we door personeelsgebrek en/of een Coronageval een klas een dag thuis moeten laten. Gelukkig hebben we ook bijna geen besmettingen meer gehad sinds de voorjaarsvakantie. Daar staat wel tegenover dat we u regelmatig gevraagd hebben uw zoon/dochter thuis te houden als hij/zij verkouden was. Iets wat niet altijd goed uit kwam. Toch zijn we er van overtuigd dat het ‘strenge beleid’ heeft bijgedragen aan het kleine aantal besmettingen.


Na de meivakantie willen we in principe weer op dezelfde voet verder gaan, maar zullen we wel stapje voor stapje kijken of regels iets kunnen versoepelen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de ondersteuning van ‘externen’ in de school. Het zou fijn zijn als ook zij de school weer kunnen betreden.


Voordat we dat gaan doen, is het eerst meivakantie. Via deze weg wensen we jullie allen een goede tijd toe. We zien alle leerlingen graag op maandag 10 mei weer terug op school.


Met vriendelijke groet,

Team De Tweern


Uitkomst Tevredenheidsmeting

De afgelopen weken hebben velen van u de online tevredenheidsmeting ingevuld. Ondanks dat het best een lange vragenlijst was, hebben toch 70 ouders/verzorgers de moeite genomen om hem helemaal in te vullen. Daar zijn we erg blij en hiervoor willen we u nogmaals hartelijk danken.

Uiteraard hebben we met spanning de eerste resultaten bekeken. En die stemden ons positief. U gaf de school gemiddeld een 8,4. Dat is iets waar we trots op zijn.

Maar er waren ook kritische geluiden. Zo werd het parkeren in de buurt en het hard rijden van auto’s rondom de school als een ergernis ervaren. Maar ook het feit dat er niet altijd online lessen werden gegeven tijdens de lockdown werd een aantal maal genoemd.

De komende periode zullen we de resultaten nader analyseren en plannen maken wat we met deze verbeterpunten gaan doen. Voor deze analyse nemen we ook de resultaten mee van de (oudere) leerlingen, die de afgelopen weken eveneens een tevredenheidsmeting hebben ingevuld.

In de nieuwsbrief van juni zullen we u hier dan ook nogmaals over informeren.


Alternatieve Koningsspelen

Vandaag een dag die een beetje in het teken stond van Koningsspelen, maar natuurlijk niet zoals we gewend waren. De kinderen werden vanmorgen ontvangen met hèt koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen en vlaggetjes. De gymlessen werden zoals anders buiten gegeven, maar nu in oranje stijl. Leuk om te zien dat veel kinderen in het oranje gekleed naar school zijn gekomen. Alle kinderen hebben een tasje met oranje goodies gekregen.


Boekenactie om lezen extra te promoten

Alle leerlingen van leerjaar 7 en 8 hebben vandaag een boek mee naar huis gekregen om thuis in de vakantie eens in te duiken. De brief voor de koning van Tonke Dragt. In de bijlage zit een flyer waarop meer informatie staat over deze actie. Veel leesplezier gewenst allemaal.


Vakantierooster

In de nieuwsbrief van november 2020 hebben we aangegeven dat het “Zeeuwse vakantierooster” eind mei 2021 aangevuld zou worden met de overige vakantiedagen en de studiedagen. In april zijn deze data door de MR goedgekeurd. Hieronder een overzicht van schooljaar 2021-2022 van ALLE vakanties en vrije dagen vóór onze leerlingen.

HERFSTVAKANTIE 2021

maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober

KERSTVAKANTIE 2021

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

VOORJAARSVAKANTIE 2022

maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

PAASVAKANTIE 2021

vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022

MEIVAKANTIE 2022

maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

HEMELVAARTVAKANTIE 2022

donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022

PINKSTERVAKANTIE 2022

maandag 6 juni

ZOMERVAKANTIE 2022

maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Studiedagen

Op deze dagen zijn de kinderen vrij, personeel wel werkzaam.

26 november 2021, 10 januari 2022, 10 februari 2021 en 21 juli 2022

Lesvrije dagen

Op deze dagen zijn de kinderen vrij, personeel wel werkzaam.

27 september 2021, 22 oktober 2021, 11 februari 2022,14 april 2022, 7 juni 2022 en 22 juli 2022

Halve dagen 08:30-12:00 uur

Op deze dagen zijn de leerlingen om 12:00 uur vrij, personeel wel hele dag werkzaam

24 december 2021 en 25 februari 2022


We wensen iedereen een fijne meivakantie toe en tot maandag 10 mei!