Nieuwsbrief december 2017

NIEUWSBRIEF 1 december 2017

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Wat fijn dat we de afgelopen week weer zoveel ouders/verzorgers mochten ontmoeten in onze school. Alle kinderen hebben hun portfolio gekregen. Voor ons is het belangrijk dat we in een persoonlijk gesprek kunnen toelichten hoe de ontwikkeling van uw zoon/dochter verloopt.

De komende weken staan in het teken van de feestdagen.

Sinterklaas is weer in het land aangekomen en hoopt volgende week dinsdag onze school weer te bezoeken. Daarna zal de school langzaam veranderen in Kerstsferen, met als afsluiting de kerstviering op donderdag 21 december. Kortom, we hebben een paar mooie, maar ook drukke en soms spannende weken voor de boeg. In deze nieuwsbrief leest u er weer van alles over.

 

Sinterklaas… 

Dinsdag 5 december  hopen we bezoek te krijgen van Sinterklaas en enkele Pieten. We verwachten ze rond 8.30 uur en zij zullen heel de ochtend op school zijn en bezoeken de jongste groepen van De Deltaschool, De Tweern en het observatiecentrum.

We hopen op een gezellige ochtend!

 

Kerst…

Dit jaar willen we Kerst vieren met elkaar op een andere manier dan u van ons gewend bent. Dat heeft te maken met de Kunstweek komend voorjaar, waar we veel aandacht zullen schenken aan het Kunstproject. U hoort daar tegen die tijd meer van.

We willen u vragen op donderdag 21 december a.s. met uw kind(eren) om 17.00 uur naar school te komen. De kinderen gaan dan naar hun klas en u kunt dan vast naar de gymzaal gaan. Kort daarop komen alle leerlingen en de teamleden daar ook naar toe en willen we met elkaar enkele Kerstliederen zingen onder muzikale begeleiding.

Daarna gaan de leerlingen met de teamleden naar de klas terug om  met elkaar te genieten van een waar Kerstdiner…. !

In de tussentijd kunt u naar de aula gaan waar we zullen zorgen dat u tegen geringe betaling wat te eten en drinken kunt krijgen. Gaat u liever even naar huis of naar de stad? Dat is aan ieder de keuze, als u maar uiterlijk 18.30 uur terug bent om uw kind(eren) op te halen. De opbrengst van wat u besteedt aan iets lekkers gaat naar een goed doel wat we nog met elkaar zullen bepalen.

Gelukkig zal de ouderraad ons opnieuw ondersteunen bij de organisatie van het kerstdiner.

Er volgt nog een speciale Kerstbrief over alles, maar dan bent u vast op de hoogte.


Ontruimingsoefening

Op 31 oktober j.l.  hebben we een algemene ontruimingsoefening gedaan. Deze is goed verlopen. De kinderen liepen rustig met hun juf of meester naar buiten. Binnen enkele minuten was het gehele Tweerngebouw ontruimd.


Onderwijsstaking 12 december

Misschien hebt u het al gehoord op het nieuws: mogelijk roepen de gezamenlijke onderwijsvakbonden onderwijspersoneel in het primair onderwijs (waaronder ook de scholen voor so, vso en sbo vallen) opnieuw op om te staken. Reden hiervoor is dat de staking van 5 oktober jl. niet het gewenste effect heeft gehad. Er is minder geld toegezegd dan nodig is om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Tegelijkertijd is er ook een bezuiniging aangekondigd. Dit alles zorgt ervoor dat het moeilijk is om aan (inval)leerkrachten te komen en de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan.

Uiterlijk in de week van 5 december wordt van de minister een antwoord verwacht op de vraag of er tegemoet gekomen kan worden aan de eisen vanuit het onderwijs. Mochten de bonden niet tevreden zijn met de toezegging van de minister, dan volgt er een landelijke staking op

dinsdag 12 december. Het onderwijspersoneel heeft dan het recht om te staken.

Onze school heeft geïnventariseerd welke collega’s gebruik willen maken van het recht om te staken, indien de staking doorgaat. Er wordt meegedaan aan de staking, maar dat heeft slechts een kleine invloed op de schooldag. De school zal dan ook op 12 december open zijn voor alle leerlingen.

 

De AZIË take over

Dit jaar viert de gemeente Goes het Goes Azië-jaar. Centrum Kunst- en cultuureducatie Oosterschelderegio (KCE) heeft rondom dit thema een scholenproject ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Goes, waarin de hele school een dag(deel) mee op reis wordt genomen naar Azië. Ook onze school werd twee dagen even helemaal overgenomen en was speciaal daarvoor prachtig versierd!
Iedere klas volgde op deze dag wel drie workshops in verschillende kunstdisciplines. Dans was echt de topper!
Door alle kinderen samen zijn er drie kartonnen olifanten beschilderd en beplakt. Deze olifanten komen te staan in het Omnium in Goes. De leerlingen hebben een kaartje meegekregen met een uitnodiging om in eigen tijd het Omnium te bezoeken en te gaan kijken naar alle olifanten die gemaakt zijn door de deelnemende scholen.

Foto’s van deze dagen zijn te vinden op onze website.

 

Mediamasters…

Zoals al enkele jaren de gewoonte is, hebben ook dit jaar de BBS groepen van de Tweern meegedaan aan de grote MEDIA-Quiz "Mediamasters 2017". Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Het doel van de MediaMasters is het gesprek op gang brengen tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag.

 

Parkeren

Afgelopen week kregen we bezoek van 2 parkeerwachters. In de wijk rondom school geldt een algemeen parkeerverbod. Dit verbod wordt aangegeven bij binnenkomst in de wijk. Bijv. bij de rotondes. Dit houdt in dat er alleen in parkeervakken geparkeerd mag worden. Parkeren langs stoepen of bijv. het park voor school is niet toegestaan. Ze zijn nu nog enigszins coulant maar gaan binnenkort starten met handhaven en dus uitdelen van boetes.
De directie gaat nog in gesprek met de gemeente over waar dan wel geparkeerd mag worden als de parkeervakken bezet zijn en of er rondom de schooltijden wellicht sprake zou kunnen zijn van een gedoogbeleid. Ook willen we dan in gesprek gaan over de parkeermogelijkheden op de momenten waarop veel ouders naar de school komen, bijv. bij de oudergesprekken of kerstmarkt.
We houden u op de hoogte.

 

Nieuwe vrij leesboeken
Meester Harm en juf Angelique hebben thuis hun boekenkasten eens flink opgeruimd. Het gevolg is dat wij van hen hele mooie, nog bijna nieuwe, leesboeken hebben gekregen voor in de schoolbieb. Geweldig natuurlijk! Ook juf Ilse heeft een hele serie boeken van Geronimo Stilton aan de school gegeven.
Al deze nieuwe boeken worden eerst voorzien van een barcode en daarna kunnen we ze terugvinden in de schoolbieb.
Wij willen de juffen en meester via deze nieuwsbrief heel erg hartelijk bedanken voor al die prachtige boeken!

 

Osteopathie…

Op maandag 5 februari 2018 komen de osteopaten weer op school. Als uw kind voor een volgende afspraak op de lijst staat dan ontvangt u hiervoor nog een uitnodiging.

Ook is er dan nog ruimte voor nieuwe kinderen.

Op maandag 19 maart 2018 zullen de osteopaten ook weer aanwezig zijn. Een verdere planning is nog niet bekend.

Ter informatie: behandeling is en blijft gratis. Wel moet er altijd een van de ouders (minimaal) bij aanwezig zijn. Aanmelden kan via administratie@detweern.nl

Waarom zou u uw zoon of dochter kunnen aanmelden?

Het doel is om kinderen die klachten hebben (bijvoorbeeld onverklaarbare lichamelijke klachten, hoofdpijn of buikpijn of problemen op gebied van lichaamshouding) kennis te laten maken met osteopathie door hen een of twee behandeling aan te bieden. Een behandeling duurt meestal zo'n 45 minuten.

                                                                                                       

Slaapproblemen

Ons dag-nachtritme wordt voor een groot deel bepaald door licht. Als het gaat schemeren wordt het donkerder, maar wordt het licht ook roder. Dit is voor het brein een teken om te beginnen met de aanmaak van melatonine. Dit is een hormoon dat ervoor zorgt dat we slaperig worden. Ons brein wordt klaargemaakt voor slaap. Het is helaas heel makkelijk om dit proces te verstoren. Beeldschermen geven namelijk licht waar veel blauw in zit. Blauw licht zorgt ervoor dat de aanmaak van melatonine wordt tegengegaan. Behalve dit fysiologische proces, zorgt schermgebruik ook op andere manieren voor een verstoorde nachtrust. De opwinding van een spannend spelletje of een druk chatgesprek kan het inslapen moeilijker maken. Wanneer u ontdekt dat uw kind minder goed inslaapt kan het helpen om anderhalf uur voor het slapengaan uw kind niet meer met mobieltjes en computerspellen te laten spelen.

 

Activiteitengids gemeente Goes

Er is in de gemeente Goes van alles te doen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Om een overzicht van alle activiteiten te geven, is er een activiteitengids samengesteld met de titel ‘Iedereen doet mee!’ Dat is gelijk het motto van deze gids waarin allerlei soorten activiteiten gebundeld zijn.
Naast diverse reguliere activiteiten voor de leeftijd 4 t/m 18 jaar zijn er ook aangepaste activiteiten te vinden voor kinderen met een beperking. De activiteitengids eindigt met doorverwijzingen naar verschillende websites, organisaties en instellingen die nog meer activiteiten aanbieden of kunnen helpen bij het financieren ervan.
De gids is ontstaan vanuit de wens van een aantal Goese bewoners om meer overzicht te krijgen van activiteiten in Goes voor zowel reguliere doelgroepen als doelgroepen met een beperking. De gids is vooral bedoeld voor ouders en scholen en natuurlijk ook voor mensen uit de doelgroep zelf. Op www.smwo.nl is de gids te downloaden.


Agenda december 2017 & januari 2018…

dinsdag 5 december Sinterklaas
donderdag 21 december Avond: kerstviering van 17.00-18.30
zat. 23 december t/m zon. 7 januari kerstvakantie