Nieuwsbrief december 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

En toen was de school opeens weer dicht! Dit kwam voor ons als een enorme verrassing. Gelukkig hebben we afgelopen dinsdag nog een fijne dag met de kinderen kunnen hebben. Voor de kinderen is de vakantie vervroegd begonnen. Hier op school is de afgelopen dagen hard gewerkt om de enveloppen te maken met werk voor na de vakantie.

Vandaag start de Kerstvakantie officieel. Even een periode van niets moeten. We wensen u, ondanks alle zorgen een mooie tijd toe.

Op maandag 4 januari zitten we er weer helemaal klaar voor en gaan ons best doen om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te laten verlopen..

 

Team De Tweern


De kerstkaartenactie

Wat zijn we blij dat de kerstkaartenactie toch nog doorgang heeft kunnen vinden en we net op tijd waren om de mand met zelfgemaakte kaarten te bezorgen bij het ADRZ voor het zorgpersoneel. Ze hebben de volgende reactie naar onze school gestuurd:

Namens de poli neurologie, neurologen, verpleegkundigen en doktersassistenten willen we de kinderen van de Tweern en de Deltaschool Goes bedanken voor de mooie kerstkaarten. Verteld worden dat je gewaardeerd wordt plus nog een mooie zelfgemaakte kerstkaart ontvangen, is het mooiste compliment wat we mogen en kunnen krijgen als zorgmedewerkers!

Dankbaarheid en respect voor al deze kinderen!!!


Belangrijke mededeling vanuit SMWO

Deze week zou de Jaarafsluiting 2020 plaatsvinden bij de bioscoop in Goes. Zoals u begrijpt, kan deze niet doorgaan. We hopen de actie op een later moment alsnog aan te bieden, wanneer de maatregelen dit toelaten.

Ook voor onze kerstactiviteiten hebben we alternatief aanbod gemaakt. We hopen weer veel kinderen en jongeren blij te maken met ons aanbod.

Meer informatie in de bijgevoegde flyer.


Jantje Beton loterij en Jumbo sparen met elkaar-actie

Afgelopen periode hebben wij als school meegedaan aan de Jantje Beton Loterij. Van de verkochte lootjes ontvangt de school de helft van de opbrengst. Ondanks de andere manier van verkopen van de lootjes vanwege Corona, hebben we toch een hele mooie opbrengst! De actie heeft 795 euro opgebracht voor school.

Ook hebben we meegedaan aan de Jumbo-actie Sparen met elkaar. Hier hebben we het mooie bedrag van 414,47 euro opgehaald! De mama van Sem uit M5/6 heeft meer dan 3000 Jumbopunten ingescand! Super bedankt hiervoor!

Bedankt allemaal voor het kopen van een lootje en het sparen van de Jumbopunten!


Boekentip

Theater thuis!
We kunnen nu niet naar het theater, maar... in dit boek vind je allemaal teksten die met theater te maken hebben. En je kunt er zelf ook mee optreden! Zojuist verscheen de tweede druk van dit boek vol theaterleesteksten.
De verhalen gaan over het theater, de bioscoop, acrobatiek, cabaret, opera en rap en nog veel meer.
Samen met iemand oefenen en dan optreden voor de rest van de familie. Of maak er een geluidsopname of filmpje van en stuur het naar je juf of meester, je opa en oma of naar wie je maar wilt. Toi, toi, toi!


Lespakketten

Misschien ligt hij al in de bus en anders komt hij er binnenkort nog aan. Het lespakket voor na de vakantie. In principe kunt u deze op een veilig plekje wegleggen. Op maandag 4 januari gaan we er mee aan de slag. De leerkracht zal dan contact met u zoeken. De studiedag voor leerkrachten komt dan te vervallen.


Dank aan alle ouders die een bijdrage hebben geleverd aan onze school

Via deze nieuwsbrief willen we alle ouder(s)/verzorger(s) die ons dit schooljaar hebben ondersteund met  activiteiten die nog wel mogelijk waren even in het zonnetje zetten. Heel erg bedankt voor alle inzet en deelname aan of in de MR, OR en alle andere hulp die waar mogelijk is geboden. We hopen dat er weer steeds meer mogelijk zal zijn in 2021 en dat we dan weer op uw hulp en ondersteuning kunnen rekenen.


Tot slot wensen wij jullie namens de kinderen

en het team fijne feestdagen en een

goede jaarwisseling toe.