Nieuwsbrief december 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat leven we toch in een bijzonder tijd op dit moment. Wat niemand verwachtte gebeurde toch. We moesten een week eerder dicht. We hopen dat u een goede week achter de rug hebt en vanaf vandaag echt kunt gaan genieten van de vakantie. 

 Op school is er hard gewerkt om goed voorbereid de vakantie in te gaan. We hopen dat we op dinsdag 11 januari gewoon weer de deuren kunnen openen. Maar mocht dat niet kunnen dan zijn we klaar voor het onderwijs op afstand.  

Hoe we dat precies georganiseerd hebben, hoort u van ons uiterlijk maandag 10 januari.  

 Voor nu wensen we u fijne Kerstdagen een goede jaarwisseling en een heel prettige vakantie.  

 

Team De Marel 


Kerstactie De Marel 

We kunnen er over blijven schrijven, maar wat was de Dansmarathon een succes vorige week. Heel veel kinderen hebben enorm hun best gedaan om sponsors te vinden.  

’s Ochtends hebben eerst alle medewerkers hun beste beentje voor gezet en werden de kinderen van de Marel dansend ontvangen op school! Daarna waren de kinderen aan de beurt om in hun bubbel aan het dansen te gaan.  

Ondanks dat het spektakel alleen onder schooltijd plaats kon vinden en niet ook ’s avonds, zoals eerst gepland, was het een geweldig feest. 

Het was een spetterend kerst- en dansspektakel in een prachtig versierde gymzaal. Alle versieringen zijn gemaakt door de kinderen van het kindcentrum zelf. 

Op deze actiepagina kun je een aantal sfeerbeelden zien en eventueel ook nog een bedrag doneren. https://actie.hetvergetenkind.nl/actie/dansmarathondemarel 


Schoolfruit op de Deltaschool 

Vanaf 15 november zijn wij op de Deltaschool gestart met het schoolfruit. Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen fruit van school met als doel de leerlingen kennis te laten maken met verschillende soorten fruit en ze een gevarieerd en gezond tussendoortje te laten ervaren. 


Pilot computerprogramma Bouw! 

In een tweetal Tweerngroepen gaat na de kerstvakantie gestart worden met het computerprogramma Bouw! Dit is een online computerprogramma wat effectieve ondersteuning biedt bij het leren lezen. De leerkrachten en remedial-teachers die erbij betrokken zijn hebben een cursus gehad en na de vakantie krijgen de ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen die ermee gaan werken daar uitgebreid uitleg over. 


MR Deltaschool  

Heeft u altijd al mee willen denken en beslissen over de schoolontwikkeling en het beleid op de Deltaschool? Dan is de Medezeggenschapsraad zeker iets voor u. Wij zoeken ouders/verzorgers van de Deltaschool die ons willen versterken!  

 Als lid van de medezeggenschapsraad kunt u een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij school, u kunt meepraten en meebeslissen over het beleid en heeft u meer contact met andere ouders, het team en de school. Het is belangrijk dat alle partijen (zowel personeel als ouders) goed worden vertegenwoordigd. 

Heeft u interesse of vragen over de MR, dan kunt u een mail sturen naar mr@dedeltaschool.nl 


Kerstkaarten voor ouderen 

Groep M(4)/5 heeft voor de mensen die wonen in serviceflat de Horst 120 kerstkaarten gemaakt!

Op deze manier willen we de mensen laten weten dat wij ook aan hen denken tijdens deze feestdagen.  


KWINK (op De Tweern) 

We vinden het belangrijk om u als ouder/verzorger mee te nemen in ons sociaal-emotioneel leren omdat dit leren overal plaats vindt, dus ook thuis. Ouders van De Tweern ontvangen bij deze nieuwsbrief de bijlage met oudernieuws deel 2. Het is de bedoeling dat we voor iedere schoolvakantie u het oudernieuws Kwink met ouders van De Tweern delen. Veel leesplezier en veel spelplezier met de koelkastposter! Tevens sturen we de oudermagazine door naar u. 


Afscheid en welkom 

In een groot Kindcentrum verandert er regelmatig iets op personeel gebied. 

Juf Winnie heeft deze weken definitief afscheid genomen en gaat verder als docent Nederlands op het Ostrea-lyceum. Juf Amanda gaat na haar zwangerschapsverlof verder als juf op de Ravensteinschool in Vlissingen. Juf Zoë stopt een poosje met werken en gaat een mooie reis maken. We willen hen alle drie via deze weg nog een keer bedanken voor alles wat ze voor onze leerlingen hebben gedaan.  

Vertrekkende collega’s zorgen ook weer voor nieuwe gezichten. 

Na de Kerstvakantie starten juf Mariëlle en juf Moira als onderwijsassistent en juf Sabine start weer na een periode van zwangerschapsverlof.  

 Naast bovenstaande is her en der ook wat veranderd in de bezetting van de groepen. Mocht dat het geval zijn, dan wordt u hier altijd via een apart bericht over op de hoogte gesteld.  

Ten slotte zullen er na de Kerstvakantie in ook nog aantal nieuwe kinderen starten in verschillende groepen. We hopen dat zij snel hun plekje weer gaan vinden bij ons en wensen ze dan ook veel succes bij de start van het nieuwe jaar. Of dat nu fysiek of online is.  


Agenda  

  • Maandag 10 januari: studiedag, alle kinderen vrij 

  • Dinsdag 11 januari: starten we weer, op school of online 

  • Donderdag 10 februari en vrijdag 11 februari: studiedagen, alle kinderen vrij 

  • Maandag 14 t/m vrijdag 18 februari: voortgangsgesprekken Deltaschool 

  • Vanaf maandag 21 februari: deze week oudergesprekken Tweern 

  • Vrijdag 25 februari: alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

  • Maandag 28 februari t/m zondag 6 maart: voorjaarsvakantie