Nieuwsbrief februari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Wat waren we blij dat de school begin februari weer open mocht. Op zich jammer dat het zo kort voor de voorjaarsvakantie was, zodat het voor sommige kinderen wel een beetje verwarrend was allemaal. Eerst thuisonderwijs, toen naar school en vervolgens vakantie. Toch kijken we met een goed gevoel terug op de eerste lesweek.

 

Het was vervolgens wel even schrikken in de voorjaarsvakantie toen bleek dat er toch een drietal leerkrachten en een leerling besmet waren geraakt met het Corona-virus. Voor ons gevoel hebben we er alles aan gedaan om de school zo veilig mogelijk te heropenen.

 

Ondertussen weten we dat de meeste gevallen niets met elkaar te maken hebben gehad en dat er zeker ook sprake is van toeval. Echter is dit helaas wel de realiteit waar we mee te maken hebben. Het is ons ook wel duidelijk geworden dat kinderen soms helemaal geen klachten hebben, terwijl ze het Corona-virus wel bij zich kunnen dragen. We hopen dat het de komende weken goed zal gaan en er geen nieuwe besmettingen meer zullen plaats vinden.

 

We gaan in ieder geval vol goede moed weer verder. Helaas zijn nog niet alle collega’s hersteld en het lukt ons niet om nog zoveel vervangers te vinden.

 

Naast alle ‘corona-perikelen’ werden we ook geconfronteerd met de plotselinge afwezigheid van een vierde leerkracht. Dat maakt het allemaal nog iets ingewikkelder.

 

Kortom: De komende weken zal er niet altijd iedere dag een leerkracht beschikbaar zijn voor alle groepen en vragen we ouders wel eens hun zoon/dochter een dagje thuis te houden. Als dat het geval is hoort u dat altijd via een aparte mail en/of een parro-bericht van ons.

 

We hopen dat alle collega’s snel weer aan de slag kunnen, maar houden er wel rekening mee dat het nog even kan duren. We hopen op uw begrip als uw zoon/dochter noodgedwongen een dag thuis moet blijven. We doen ons uiterste best om dat te voorkomen.

Verder wensen we u weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief

 

Met vriendelijke groet,


Team De Tweern


De kinderkunstweek

Op 3 maart gaat het weer gebeuren, de kinderkunstweek met dit jaar het thema: “niet te eten” over voedsel in de kunst. We gaan hier weer met zijn allen voor aan de slag. Ook thuis kunt u samen aan Kinderkunst opdrachten werken. Neem eens een kijkje op: https://klaslokaal.kinderkunstweek.nl/ U komt dan in een digitaal klaslokaal, waar rechtsboven “opdrachten” staat. Succes en we zien het graag als er iets moois is gemaakt!


Feestelijk nieuws!

Het heeft even geduurd door steeds weer een nieuwe lockdown, maar op vrijdag 12 februari was het zo ver. Juf Sabine trouwde met Stephan. Wij wensen met het hele team het paar heel veel geluk toe!


Lekkers

Omdat we begin februari weer open mochten werden alle kinderen en collega's van ons kindcentrum getrakteerd op een gebakje. Dit lekkers was gemaakt door restaurant Eiggenwijzz uit Middelburg, waar ook oud-leerlingen van de Deltaschool werken.


Nog geen externe partijen in de school

Het is goed om te merken dat iedereen zijn best doet om de corona maatregelen die we hebben zo goed mogelijk uit te voeren. We zouden dan ook graag weer collega's van buitenaf in onze school willen ontvangen, maar de maatregelen laten dit nog steeds niet toe. Deze maatregel geldt in elk geval tot 12 maart. Dat houdt in dat de cursus “minder boos” en het deelnemen aan “inspannen en ontspannen” niet doorgaan, maar ook dat de behandelingen van Opdidakt, Mentaal Beter en Pi Spello niet in de school kunnen plaats vinden. Er wordt gezocht naar andere mogelijkheden en zodra het weer mag, wordt u uiteraard daarover geïnformeerd.


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ieder kind verdient het om lekker te sporten of creatief bezig te zijn. Helaas heeft niet ieder gezin hier geld voor. Wij als school zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland. Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek –of dansles, theaterschool of een andere creatieve cursus. Binnenkort krijgen alle leerlingen een flyer mee naar huis met extra informatie. U kunt altijd alvast een kijkje nemen op de website: jeugdfondssportencultuur.nl/zeeland.      

 

Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt of heeft u vragen, neem dan contact op met de groepsleerkracht, juf Daphne (maatschappelijk werk) of juf Kirsten (gym juf). Uiteindelijk zal juf Kirsten (als tussenpersoon) de aanvraag voor u indienen. 


Agenda:

Woensdag 3 maart: start kinderkunstweek

Maandag 8 maart: studiedag, alle leerlingen vrij

1 april t/m 5 april: Paasvakantie (1 april is een studiedag)