Nieuwsbrief februari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

En dan is het opeens weer vakantie. De afgelopen week is voor veel groepen het lopende thema afgesloten. Dat varieerde van een carnavalsfeest (vandaag) tot de afsluiting van het thema ‘winter’.

Kortom, er is weer hard gewerkt de afgelopen tijd. Vanmiddag begint de vakantie.

We wensen u een fijne tijd toe en hopen alle kinderen weer op maandag 7 maart te verwelkomen.

 

Team DeMarel 


Corona

Ook in deze nieuwsbrief kan het natuurlijk niet ontbreken. Coronanieuws!

We zijn blij dat het eindelijk weer de goede kant op lijkt te gaan. Veel maatregelen worden afgeschaald en er kan weer wat meer. Het is helaas niet zo dat Corona verdwenen is. Zo hebben we de afgelopen weken toch regelmatig een klas thuis moeten houden omdat leerkrachten of onderwijsassistenten besmet waren. Het aantal invallers op ons Kindcentrum is beperkt.

Daarnaast hebben we de oudergesprekken meest nog online gevoerd. Na de voorjaarsvakantie gaan we dit soort zaken weer als vanouds doen en ontvangen we u graag op school. Ook vragen we de kinderen in de bovenbouw niet meer om een mondkapje te dragen in de gangen. Het mag uiteraard wel, maar we vragen het niet.

Wel houden we de huidige manier van het starten van de dag in stand. Dit hebben we vorig schooljaar al besloten en zo zijn we het schooljaar ook gestart. Het is gebleken dat dit heel veel rust geeft bij de kinderen en zo kunnen we de dag optimaal beginnen. Alleen bij uitzondering kunt u even meelopen naar binnen. Vraag dit dan aan juf Marit die iedere ochtend bij het hek staat om de kinderen samen met de collega’s te verwelkomen.

Ten slotte willen we u ook laten weten dat de gymlessen weer in de gymzaal gegeven gaan worden. U kunt dus weer de binnenkleding (sportschoenen, gymbroek en shirt) meegeven.


Met vrienden meer plezier

Sommige kinderen vinden het lastig contacten te leggen, voelen zich buiten de groep staan, worden gepest of hebben bijvoorbeeld vaker ruzie met anderen dan ze willen. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstige gedrag of juist door hun ongeremde, agressieve gedrag. In deze gevallen kan de training ‘met vrienden meer plezier’ de moeite zijn om te volgen. Tijdens deze sociale vaardigheidstraining gaan we aan de slag met praktische oefeningen rondom vaardigheden als: samen spelen, nee zeggen, omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander en voor jezelf opkomen. De vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes en goed om te kunnen gaan met conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. De training wordt tijdens schooltijd op school gegeven door een medewerker van het SMWO (Stichting maatschappelijk werk en welzijn Oosterschelderegio) Heeft u vragen of vindt u het belangrijk dat uw kind meedoet aan deze training neem dan contact op met Daphne Deurloo.

Start 22 Februari
Leeftijd 9 tot en met 12 jaar.

(In totaal 9 bijeenkomsten inclusief kennismaking en afsluiten met ouders)


Groen schoolplein

Zoals u misschien al wel weet proberen wij binnen ons Kindcentrum een mooi groen schoolplein te realiseren. De plannen zijn nu eindelijk rond. Dat betekent dat we aan de slag kunnen. We hebben een aannemer gevonden die het plan op zich wil nemen voor al het grove werk. Zij zullen in het najaar aan de slag gaan. De buitenleslokalen zullen misschien al wel eerder realiseerbaar zijn, maar dat is nog even afwachten. Wij als team zullen ook zelf onze handen uit de mouwen steken om het één en ander alvast klaar te maken.

Samen met Jootje Vaas (onze architect) gaan we er een geweldig groen schoolplein van maken. Vindt u het leuk om ook de handen uit de mouwen te steken of heeft u groene vingers dan komt dat volgend schooljaar vast nog eens van pas. Wanneer we nog meer vrijwilligers nodig hebben, hoort u dat van de leerkracht of dan zal dit ook weer in de nieuwsbrief staan. Verder is het fijn als kinderen oude kleren of schoenen aan hebben, zodat ze lekker kunnen ravotten in de bossen en met zand of modder kunnen spelen. Wat ook mogelijk is, is om een paar laarzen of oude schoenen op school te hebben staan. Hieronder een impressie van verschillende dingen die op het schoolplein komen. We houden u op de hoogte.


Agenda

- 28 februari t/m 6 maart: voorjaarsvakantie

- 16 t/m 27 maart Kinderkunstweken

- Donderdag 14 april: studiedag, alle leerlingen vrij

- Vrijdag 15 t/m maandag 18 april: vrij i.v.m. Pasen

- Vrijdag 22 april: Koningsspelen

- 25 april t/m 8 mei: meivakantie