Nieuwsbrief januari 2018

NIEUWSBRIEF 26 januari 2018

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Wat zijn de kinderen de afgelopen weken hard aan het werk. In alle groepen is er druk getoetst en voor veel leerlingen is dit een spannende tijd. Gelukkig zitten de meeste toetsen er bijna op en gaan we weer verder met de gewone lessen.  Op dinsdag 12 maart staat het volgende oudercontact gepland en kunt u op het gemak alle vorderingen bekijken en bespreken met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

 

Opbrengst Jantje Beton

Afgelopen periode hebben wij als school meegedaan aan de Jantje Beton actie. Van de verkochte lootjes ontvangt de school de helft van de opbrengst. In dit geval heeft de actie 1306,50 euro opgebracht. Super gedaan!! De bestemming voor de opbrengst volgt.

 

Schooltijden en toezicht op het plein.

We willen graag bij deze nog een keer vragen om uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan. Zoals in de schoolgids vermeld, gaat de eerste bel om 8.25 uur. De lessen starten om 8.30 uur. Er is toezicht vanaf 8.15 uur. De collega’s die op dat moment buiten lopen, bepalen of het weer dusdanig is dat de kinderen voor 8.25 uur naar binnen mogen.

 

Kleuternieuws

Vanaf maandag 29 januari mag O2, de groep van juf Margreet, vanaf 8.15 uur naar het achterplein lopen. Ze mogen hier spelen tot de eerste bel van 8.25 uur en gaan vanaf daar, met z`n allen, naar de klas. Zorg dus dat u daar als ouder op tijd bent. Het is niet meer de bedoeling om ze via de hoofdingang naar binnen te brengen. De eerste dagen zorgen we dat er iemand op het voorplein en achterplein staat om u de weg te wijzen. 

De kleuters van O1 houden de inloop en mogen vanaf 8.15 uur nog naar hun lokaal worden gebracht.

 

Eerder naar huis gaan.

Afgelopen periode hebben we een keer meegemaakt dat door hevige sneeuwval  kinderen eerder werden opgehaald. We willen u er op wijzen dat wij de kinderen niet eerder naar huis laten gaan voor wij contact hebben gehad met u als ouder en wij van u toestemming hebben gekregen. Dit geldt uiteraard ook voor het geval uw kind ziek is geworden. Ook dan zullen wij eerst contact met u opnemen om verdere afspraken te maken.


Leefstijl…

Wekelijks wordt er in iedere klas aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zoals wellicht al bij u bekend, doen we dit door gebruik te maken van de methode Leefstijl. Via de nieuwsbrief zullen we u vanaf deze maand ook op de hoogte houden van het thema dat in de klassen wordt behandeld.

Deze weken is dat: “Zoals jij is er maar één”.

 

Personeel

Juf Claudia is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Haar werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag. Zij zal een deel van de RT werkzaamheden voor haar rekening gaan nemen en daar waar nodig bijspringen in de groepen.

 

Osteopaat op SBO De Tweern

Op maandag 5 februari a.s. komen de osteopaten weer op school. De uitnodiging hiervoor is per mail naar betreffende ouders gestuurd. Er is nog ruimte in de planning. Als u nog gebruik wilt maken van de mogelijkheid om met uw kind een osteopaat te bezoeken, dan kunt u contact opnemen met Monique van de administratie.

 

App/website van de maand: Maak lezen weer leuk…

“Vind je een gewoon boek maar niks? Probeer dan karaokelezen met Yoleo op de computer of via de app voor de iPad. Op www.yoleo.nl vind je veel verschillende karaokeboeken. Lezen wordt weer leuk met Yoleo!”


Agenda januari, februari & maart

vrijdag 9 februari adviesgesprekken leerlingen BBS
donderdag 15 februari studiedag, alle leerlingen vrij
vrijdag 16 februari lesvrij,  leerlingen vrij, personeelwel werkzaam
zaterdag 17 februari t/m 25 februari voorjaarsvakantie
dinsdag 12 maart              tweede oudercontactmiddag/avond
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april Pasen, alle leerlingen vrij