Nieuwsbrief januari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer bijna op.

We zijn blij dat we na de kerstvakantie weer gewoon open konden gaan.

Helaas is het wel vaak zo dat de groepen niet compleet zijn, maar we kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen maand.

Veel leesplezier!

Team De Marel


Start Trampolinegroep in ons gebouw.

Na de kerstvakantie hebben we een nieuwe groep in ons gebouw. Namelijk de Trampolinegroep. In deze groep worden kinderen opgevangen, die nog wel naar de basisschool gaan, maar waar het niet allemaal vanzelf gaat. Op donderdag en vrijdag komen zij naar het gebouw van De Marel om onderwijs te krijgen. De andere dagen gaan ze naar hun klas op de eigen basisschool. Daar worden ze begeleid door de leerkracht van de Trampolinegroep. Deze groep is onderdeel van ons samenwerkingsverband Kind op 1. We wensen de kinderen en de leerkracht en onderwijsassistent een goede tijd toe in ons gebouw.


De toetsweken

Wat zijn de kinderen voor en na de kerstvakantie hard aan het werk geweest. In alle groepen is er veel werk verzet en druk getoetst. Voor veel leerlingen is dit een spannende tijd. Gelukkig zitten voor veel kinderen de toetsen er op en gaan we weer verder met de gewone lessen. De vorderingen worden met alle ouders/verzorgers besproken tijdens het eerstvolgende contactmoment.


De Nationale voorleesdagen!

Van 26 januari t/m 5 februari zijn de nationale voorleesdagen. Voorlezen versterkt de band tussen ouder(s)/verzorger(s) en kinderen en bovendien, voorlezen maakt je leuker! Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen en helpt hun taalbegrip en woordenschat te vergroten. Uit onderzoek is gebleken dat de Nationale voorleesdagen een positief effect hebben: driekwart van de ouders die iets over de campagne hadden gezien of gehoord haalde een kinderboek in huis. De helft van de ouders in dit onderzoek zou graag meer willen voorlezen dan ze eigenlijk nu doen. Tijdgebrek is daarbij de belangrijkste reden en daarnaast blijkt dat er behoefte is aan voorleestips. Welke boeken passen bij welke leeftijd? Hoe werkt interactief voorlezen? De prentenboek top 10 helpt hierbij. Ook kunt u met vragen bij de bibliotheek Oosterschelde terecht en een lidmaatschap is gratis tot 18 jaar. Veel voorleesplezier!


Babynieuws

Juf Hannah en haar man Adryan zijn op 24 december, zo vlak voor Kerstmis, trotse ouders geworden van een dochtertje Lisa. Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen.


Veilig door de wijk

De laatste jaren is het aantal taxibusjes dat de kinderen brengt en haalt, toegenomen. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd klachten gekregen uit de buurt over het rijgedrag van chauffeurs, maar ook over ouders/ verzorgers die hun kind met de auto op komt halen. We willen u vragen rustig door de wijk te rijden en elkaar de ruimte te geven. Kom op tijd, dan hoeft u niet te haasten en houd rekening met elkaar. Bovenstaande hebben we ook besproken met het groepsvervoer. Als iedereen hier z’n best voor doet, kunnen ook de kinderen die lopend en/of op de fiets naar school komen veilig aan het verkeer deelnemen!


Agenda

• Donderdag 10 februari en vrijdag 11 februari: studiedagen, alle kinderen vrij

• Maandag 14 t/m vrijdag 18 februari: voortgangsgesprekken Deltaschool

• Vanaf maandag 21 februari: deze week oudergesprekken Tweern

• Vrijdag 25 februari: alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij, taxi’s rijden

• Maandag 28 februari t/m zondag 6 maart: voorjaarsvakantie