Nieuwsbrief juli 2020

NIEUWSBRIEF

8 juli 2020


Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Het schooljaar zit er weer op. Vanmiddag rijden de taxi’s voor de laatste keer voor of komt u uw kind ophalen en begint de vakantie. Dit is ook de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Terugkijken op een schooljaar roept altijd allerlei herinneringen op en die zijn voor iedereen weer anders.

Kinderen zijn moe en zijn toe aan even niets hoeven en iets anders doen. Ook al waren ze al eerder lang thuis vanwege de Corona richtlijnen.

Ook ons team is toe aan een echte vakantie, want alles was wel heel intensief. Herkent u dat ook als ouder/verzorger? Of ziet u op tegen zo’n lange tijd dat uw kind niet dagelijks naar school gaat?

Hopelijk kunt u als ouder/verzorger ook terugkijken op een zo goed mogelijk schooljaar voor uw zoon en/of dochter. Voor sommigen was dit het eerste jaar op De Tweern. Veel veranderingen, zoals vervoer en lange schooldagen en voor velen soms ver van huis.
Toch hopen we dat er een hoop goede dingen voor in de plaats zijn gekomen en dat uw zoon en/of dochter een passende ontwikkeling doormaakt of doorgemaakt heeft op onze school. Want daar is de plaatsing van uw kind op De Tweern uiteraard voor bedoeld. Alle teamleden hebben daar erg hun best voor gedaan en de goede samenwerking met u als ouder(s) en verzorger(s) werkt altijd in het voordeel van de leerlingen.

We zwaaiden deze week al onze schoolverlaters uit. Het zijn er zo’n 50, die na de vakantie het Voortgezet Onderwijs binnen stromen of naar een andere S(B)O school of reguliere basisschool gaan. We wensen alle schoolverlaters langs deze weg alvast heel veel succes toe op hun nieuwe school.

En dan is er de zomervakantie. Welverdiend dat is zeker. Kinderen hebben het nodig om voor langere tijd zich op andere dingen te kunnen richten. Of u nu wel of niet op vakantie gaat doet daar niets aan af. Een dagje uit, bij familie logeren of wat meer aandacht van de ouder/verzorger of familie, doet al heel veel. Kinderen een vakantiegevoel geven, kan ook als u niet weggaat!! En niet weggaan zal voor velen het geval zijn in deze tijd.

We bedanken u voor alle inzet en het vertrouwen en wensen u allemaal een heel prettige, hopelijk zonnige vakantietijd toe. Ook onze actieve ouderraad en medezeggenschapsraad danken we voor alle steun en hulp!!

We verwachten de leerlingen weer op maandag 24 augustus 2020 op school terug.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de fijne en warme contacten al die jaren. Zoals u heeft kunnen lezen is dit mijn laatste nieuwsbriefbijdrage. Ik wens u allen met uw kind(eren) het allerbeste toe!

Namens het schoolteam,

Theo Quaak, directeur


Vooraankondiging ROOKVRIJ SCHOOLTERREIN
SBO De Tweern heeft vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 per 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein!

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouder(s)/verzorger(s) en overige bezoekers. Deze regel geldt ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buitenom de schooltijden.

Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen u ook om zelf niet te roken bij de ingangen van het schoolplein, de taxi-plekken of/en bij het hek in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Alvast onze dank voor uw medewerking!

 

Gezocht:  enthousiaste en betrokken ouders!

Vindt u het leuk om......

  • Leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren? 
  • Mee te helpen tijdens de feestdagen? 
  • Ongeveer 5x per jaar te overleggen met andere ouders over bovenstaande en andere zaken?
  • Er samen voor te zorgen dat onze school luisvrij blijft?
  • Andere (creatieve) talenten in te zetten waar wij nog geen weet van hebben?

Dan bent u precies de ouder die we zoeken voor de Ouderraad!

Dit schooljaar nemen we afscheid van Femke en Daisy. Zij hebben zich meerdere jaren ingezet en Femke had de taak als voorzitster. We zullen hen dan ook zeker gaan missen. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren is de Ouderraad (OR) onmisbaar! Daarom zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders. Wilt u eerst een periode meedraaien om te ervaren wat het precies inhoudt? Dat kan uiteraard ook. Heeft u interesse dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw zoon/dochter.

We hopen van u te horen!


Indeling groepen 2020-2021 

Groep

ma

di

wo

do

vr

O1

AMANDA

AMANDA

AMANDA

AMANDA

ANTOINETTE

O1/2

ANOUK

ANOUK

ANOUK

ANOUK

VERA

 

Femke

Femke

Femke

Femke

Femke

M1/2

EVELINE

MARGREET

MARGREET

MARGREET

MARGREET

 

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline

M3/4

JOERI

JOERI

JOERI

JOERI

JOERI

 

Coranne

Coranne

Coranne

Kim

Kim

M5/6

KYRA

KYRA

KYRA

KYRA

KYRA

 

Zoë

Zoë

Zoë

Zoë

Zoë

M7/8

HARM

HARM

HARM

HARM

HARM

 

Esther

Esther

Kim

Esther

Esther

O2

ANTOINETTE

ANTOINETTE

AICHA

AICHA

AICHA

 

Ilana

Ilana

Ilana

Jojanneke

Jojanneke

O3a

RENSKE

RENSKE

LINDA

LINDA

RENSKE

 

Angelique

Angelique

Jojanneke

Angelique

Angelique

O3b

SHARON

SHARON

SHARON

SHARON

JACOLINE

 

Dianne

Dianne

Dianne

Dianne

Coranne

O4

JACOLINE

ANNELIES

ANNELIES

ANNELIES

ANNELIES

 

Anja

 

Anja

Anja

Anja

O5

CHRISTIANNE

CHRISTIANNE

LÉON

LÉON

LÉON

 

Anja

 

Anja

Anja

Anja

B5/6

RIANNE

HANNAH

HANNAH

HANNAH

HANNAH

B6

SABINE/FLEUR

SABINE/FLEU

SABINE

SABINE

SABINE

B6/7

SYLVIA

SYLVIA

WINNIE

WINNIE

WINNIE

B7

LEONARD

LEONARD

LEONARD

LEONARD

EVELINE

 

Hilde

Hilde

Hilde

Hilde

Ilse

B7/8

ANNETTE

ANNETTE

ANNETTE

RONALD

RONALD

BBS1

KJERRA

KJERRA

KJERRA

KJERRA

RIANNE

BBS2

MIEKE

MIEKE

MIEKE

MIEKE

MIEKE

 

Ilse

Ilse

Ilse

Ilse

 

 

Corona maatregelen in het nieuwe schooljaar

De volgende regels zijn van toepassing:

-       Alle leerlingen gaan volledig naar school.

-       Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

-       Tussen leerlingen en leerkrachten hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Echter, iedere volwassene in school bepaalt of hij of zij deze afstand wil verminderen of niet.

-       Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.

-       De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

-       Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Om verspreiding te voorkomen is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

-       Een goede melding en monitoring van besmettingen.

-       Het strikt toepassen van alle hygiënemaatregelen (handen wassen bij binnenkomst enz.).

Schooltijden
De schooltijden zijn voor de zomervakantie tijdelijk aangepast, na de zomervakantie gaan we weer terug naar de reguliere tijden: 08.30 uur – 14.05 uur.

Kom niet te vroeg op school, het hek gaat pas om 08.15 uur open. Op het plein en bij de hekken zal personeel aanwezig zijn om de leerlingen te begeleiden.

We vragen de leerlingen bij aankomst op het schoolplein direct naar hun eigen klas te gaan. De leerkrachten en/of onderwijsassistenten zijn vanaf 08.15 uur in de klas aanwezig.

Ongeoorloofd verzuim
Nu de scholen voor basisonderwijs weer open zijn, is ook de wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden weer van toepassing. De meldplicht geldt uitsluitend voor het onderwijsprogramma dat leerlingen op school volgen. Wanneer moet een school melding doen? Als een leerling meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is in 4 weken. Als school zich zorgen maakt over de afwezigheid van een leerling mag de school ook eerder melding doen.

Brengen en halen
Het brengen en halen van de leerlingen willen we graag op dezelfde manier regelen als voor de zomervakantie. Ouders/verzorgers mogen niet op het schoolplein komen (tenzij er een individuele afspraak is gemaakt).

De leerlingen worden door teamleden naar binnen gebracht en na schooltijd naar het hek gebracht. Als het kan, lopen ze zelfstandig naar de groep.

De taxichauffeurs mogen alleen ’s middags op het plein komen. Zij krijgen weer een vaste plek op het schoolplein aangeduid met een pion.

Heb je klachten? Kom dan niet naar school!!
Nog steeds geldt: leerlingen en medewerkers in het onderwijs komen niet naar school als zij klachten hebben die op het coronavirus kunnen wijzen.
Zij kunnen getest worden op het coronavirus. Medewerkers en leerlingen die zelf tot de risicogroep behoren, of gezinsleden hebben die in de risicogroep overleggen met de behandelend arts of zij naar school kunnen en wat de mogelijkheden zijn.

-       Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.

-       Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis, dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.

-       Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.

-       Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis.

-       Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald.

-       Klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).

-       Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

-       Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

-       Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.

-       Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.

-       Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

 

Infomiddagen
We zijn gewend om ieder schooljaar te starten met informatiemiddagen. Tijdens een infomiddag krijgen ouder(s)/verzorger(s) eerst samen met hun kind les in de klas, daarna gaan de leerlingen naar de aula en krijgen ouder(s)/verzorger(s) informatie over het schooljaar 2020-2021 en specifieke informatie over de klas.

U zult begrijpen dat dit het komend schooljaar niet doorgaan i.v.m. de RIVM-richtlijnen, waar we ons aan moeten houden. Als team gaan we zoeken naar een andere manier om u te informeren. Hierover hoort u meer in het nieuwe schooljaar.

 

Vakantierooster 2020-2021

Hieronder de vastgestelde data van de vakanties voor het volgend schooljaar 2020-2021.

Herfstvakantie    

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie   

21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

15 februari 2021 t/m 19 februari 2021 

Paasvakantie 

2 april 2021 t/m 5 april 2021 

Meivakantie 

26 april 2021 t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart 

13 mei en 14 mei 2021 

Pinksteren 

24 mei 2021 

Zomervakantie

22 juli 2021 t/m 3 september 2021 

Studiedagen 

25 september 2020

4 januari 2021

8 maart 2021

1 april 2021

22 juli 2021    

Lesvrije dagen

(op deze dagen zijn de kinderen vrij, personeel wel werkzaam)  

16 oktober 2020

17 en 18 juni 2021

23 juli 2021     

 

Agenda juli en augustus

Donderdag 9 juli:

studiedag – alle leerlingen vrij

 

Vrijdag 10 juli:

start zomervakantie – alle leerlingen vrij

 

Maandag 24 augustus:

eerste schooldag na de zomervakantie