Nieuwsbrief juni 2020

NIEUWSBRIEF

30 juni 2020

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,


Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. De zomervakantie is in zicht. Volgende week ontvangt u van ons alweer de laatste nieuwsbrief. In één van de volgende nieuwsbrieven zullen de veranderingen qua bezetting en groepen vermeld worden. In deze nieuwsbrief staan onderaan ook belangrijke data, graag speciale aandacht voor de data van de infomiddagen. U kunt deze dan alvast in uw agenda noteren.


Zaken met betrekking tot gebouw en leerlingen

Nog steeds blijft het leerlingenaantal hoog, maar de groei gaat iets minder hard. Vorig jaar startten we met 220 leerlingen, na de zomervakantie kunnen dat er best meer zijn, maar ook nu houden we het op ca 220. We verwachten nog wel tussentijdse groei.  De Deltaschool gaat starten met 3 groepen en de hoogste groep wordt steeds meer een soort tussengroep van en voor beide scholen. Dat betekent opnieuw dat we best wel vol zitten komend schooljaar en er kunnen niet zoveel leerlingen bij

De twee kleuterobservatiegroepen zullen gezamenlijk gaan starten in één lokaal. Gedurende de eerste paar maanden van het schooljaar komen er nieuwe kleuters bij en zullen de groepen weer apart verder gaan.

We starten dit jaar ook met twee groepen 3 die vlak naast de hoofdentree gehuisvest worden. De huidige groep 4 die daar nu nog zit verhuist naar een lokaal onder de toren. Verder zullen we intern niet zoveel verhuizen.


IKC+ en de nieuwe naam

De speciale werkgroep die zich met een nieuwe naam voor ons gebouw bezighoudt is afgelopen week bij elkaar gekomen. De box waar namen in gedeponeerd konden worden is ook geopend en er zaten verrassend veel namen in. Niet allemaal bruikbaar, maar we hebben er 3 hele goede geselecteerd. Deze 3 namen zullen we nader gaan onderzoeken op:

 • bruikbaarheid/duurzaamheid - kan deze naam lang meegaan
 • verwijzend naar de omgeving - de Bevelanden/Goes
 • zegt het iets over kinderen - verwijst deze naar de huidige scholen/stichtingen

Allemaal factoren waar we rekening mee moeten en willen houden. De uitgekozen naam zal nog een poos geheim moeten blijven. Want door het Coronavirus moeten we een geplande reünie voor personeelsleden uitstellen, waarbij de onthulling zou zijn. De nieuwe naam zal uiterlijk 1 januari 2021 op de gevel pronken.


Formatie

Dit keer is er niet zoveel verloop in ons team. Inmiddels heeft u misschien gezien dat we per maart een tweede conciërge in ons midden hebben. De heer Frank Engels is afkomstig van een andere school van Respont en is er 3 dagen per week. We zijn er blij mee omdat er nu eenmaal veel conciërge werk is bij ons op school. Afscheid gaan we nemen van Meester Max Nagtzaam, hij gaat zijn carrière in de jeugdhulpverlening vervolgen. Hij is echter een kei van een onderwijsassistent voor ons geweest en we zullen hem erg missen. Bij de kleuters was hij de enige man tussen alle juffen en voor kinderen was dat heel leuk en goed. Gelukkig hebben we in juf Jojanneke Megroot een goede vervangster gevonden. Naast haar willen we zodra er meer kleuters bij komen nog een onderwijsassistent aantrekken en wie weet weer een man? Juf Stephanie Verbrugge en juf Willy Dekker zullen ook afscheid van ons nemen. Zij waren het afgelopen jaar ingezet als inval onderwijsassistente en stagiair en hebben ons team op een prima wijze versterkt. De heer Stefan van der Linde is het afgelopen jaar werkzaam geweest als begeleider van leerlingen en ook hij verlaat onze school na lange tijd gewerkt te hebben binnen onze stichting Respont. Hij gaat verder als Ambulant begeleider bij Auris.


Meester Theo neemt afscheid

Ik schrijf nu een stukje van en over mezelf. Best wel raar, maar het moet toch maar even.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen ga ik met pensioen. De officiële datum is per 1 september as, maar het komt erop neer dat het komende week mijn laatste werkweek zal zijn. Meer tijd o.a. voor het thuisfront en voor mijn inmiddels alle drie uithuizige kinderen die nogal eens een beroep doen op hun ouders voor van alles en nog wat...

In 1977 ben ik begonnen als onderwijzer op een paar basisscholen in Bergen op Zoom. Dat heb ik 4 jaar gedaan. Daarna mocht ik komen werken op De Koningin Wilhelminaschool te Goes. Een school voor MLK, moeilijk lerende kinderen.

Ik werd eind 1990 benoemd tot directeur van die school, na zo’n 10 jaar voor de klas te hebben gestaan. Rond het jaar 2000 fuseerden we met de Anne Frank school, de toenmalige LOM school, school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Samen met de heer Con Beun, directeur van die school, vormden we de directie van de nieuwe SBO school, De Tweern. Toen hij in 2005 afscheid nam bleef ik als enige directeur over en kwam voor mij ook SBO De Veste in Tholen erbij. Natuurlijk met heel veel steun van een 3-tal adjunct-directeuren, want alleen zou mij dat allemaal echt niet zijn gelukt! En…niet te vergeten de geweldige teams op beide scholen, bij elkaar meer dan 80 professionals.

Zodoende sluit ik mijn carrière af na 43 jaar mooie jaren, waarvan zo’n 30 jaar als directeur. Wat heb ik een heleboel geweldige kinderen voorbij zien komen, met daarbij vele geweldige ouders en verzorgers. Daar ben ik heel dankbaar voor en bovenal heel trots op. En wat zal ik veel van het werk met hen allemaal gaan missen. Echter soms moet je ook een streep trekken, ik ben inmiddels 65 jaar en het is mooi geweest. Ik verlaat de scholen met veel voldoening en ik mag stellen dat ze goed georganiseerd verder kunnen en dat anderen dit fantastische werk op prima wijze zullen voortzetten.

Op 8 juli trakteer ik met veel plezier alle kinderen op school en als u als ouder of verzorger mij rond half twee die dag wil toeroepen of toezwaaien (helaas niet anders i.v.m. het welbekende virus) dan roep of zwaai ik graag terug. Op 9 juli is er een studiedag en zijn de leerlingen vrij, maar op die middag neem ik afscheid van het Tweernteam. Pas op 14 en 15 oktober (ook weer door het Coronavirus), zal ik officieel afscheid nemen van alle mensen waar ik op een of andere manier mee samengewerkt heb al die jaren. Maar ja, dat duurt nog even.

Veel dank aan alle kinderen, jullie als ouders en verzorgers en alle oud-leerlingen.

Robert van Oosten, die zich hieronder voorstelt, is een prima opvolger als directeur van De Tweern en ik vertrouw hem dit mooie werk allemaal van harte toe. Hij zal er 5 dagen per week zijn, omdat het directeurschap van De Veste in Tholen bij iemand anders komt te liggen.

Vriendelijk groet, Theo Quaak


Even voorstellen:

Beste ouders/verzorgers,

Na de zomervakantie zal ik als directeur aan de slag gaan op De Tweern. In deze nieuwsbrief wil ik mezelf kort voorstellen.

Mijn naam is Robert van Oosten en ik woon in ‘s-Gravenpolder. Ik ben 45 jaar oud, getrouwd met Marga en samen hebben we drie kinderen in de leeftijd van 17, 15 en 12 jaar.

Sommige ouders/verzorgers zullen me nog kennen, want eigenlijk ben ik geen onbekende voor De Tweern. Reeds in 2000 ben ik begonnen als groepsleerkracht in een bovenbouwgroep. In 2017 ben ik als directeur aan de slag gegaan op SBO De Springplank in Terneuzen. Aangezien dit een baan voor 4 dagen betrof, ben ik altijd 1 dag werkzaam gebleven op De Tweern als directieondersteuner. Voor velen een vrij onzichtbare baan.

Maar vanaf 1 augustus neem ik dus het stokje over van Theo Quaak, die na vele jaren afscheid neemt.

Ik ga mijn best doen om de komende jaren met veel plezier een bijdrage te leveren aan alle ontwikkelingen op De Tweern. Alles om uw zoon/dochter een zo goed mogelijke schoolloopbaan te bezorgen.

Ik hoop u na de vakantie te verwelkomen in de school. Mocht u vragen aan mij hebben, dan bent u altijd welkom.

Graag: tot ziens!

Robert van Oosten


Nog meer Coronavirus zaken

Nog steeds merkt u dat we op school voorzichtig blijven en de anderhalve meter richtlijn handhaven. Voor kinderen onderling hoeft dat niet en voor kinderen naar leerkrachten ook niet. Echter iedere volwassene in school bepaalt of hij of zij deze afstand wil verminderen of niet. Hoe het gaan zal met de ochtenden als de kinderen komen en de manier van vertrekken in de middag zullen we zeker nader gaan bekijken, maar voorlopig blijven deze maatregelen gehandhaafd. Nog voor de zomervakantie, volgende week, komt er een laatste nieuwsbrief over hoe we gaan starten volgend schooljaar en welke coronamaatregelen er van kracht blijven. En het zal ook gaan over andere zaken die van belang zijn om alvast te weten.


De uitvoering van de Musical Herrie op het eiland gaat DOOR!

Na het bekend worden van dit nieuws zijn de schoolverlaters keihard gaan oefenen en repeteren. Het is een hele klus om al die teksten en de liedjes uit het hoofd leren. Inmiddels is het podium weer opgebouwd en hebben we een aantal malen hierop kunnen repeteren. Vrijdag staat de eerste try out gepland. Op maandagavond 6 juli is het zover en is de grote voorstelling. Er wordt van de musical ook een opname gemaakt zodat de kinderen deze aan andere belangstellenden kunnen laten zien. Door de Corona maatregelen hebben we afspraken moeten maken over het aantal bezoekers. We zijn blij dat per schoolverlaters 2 personen kunnen komen kijken en van de andere kinderen die meespelen 1 persoon. Ook voor ons is dit een vreemde manier om de schoolverlaters hun welverdiende afscheid te geven. We menen er, op bovengenoemde wijze, wel zoveel als mogelijk aan tegemoet te komen.

We gaan er samen een mooie, schitterende en bijzondere uitvoering van de musical van maken!

Gezocht:  enthousiaste en betrokken ouders!

Vindt u het leuk om......

 • Leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren? 
 • Mee te helpen tijdens de feestdagen? 
 • Ongeveer 5x per jaar te overleggen met andere ouders over bovenstaande en andere zaken?
 • Er samen voor te zorgen dat onze school luisvrij blijft?
 • Andere (creatieve) talenten in te zetten waar wij nog geen weet van hebben?

Dan bent u precies de ouder die we zoeken voor de Ouderraad!

Dit schooljaar nemen we afscheid van Femke en Daisy. Zij hebben zich meerdere jaren ingezet en Femke had de taak als voorzitster. We zullen hen dan ook zeker gaan missen. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren is de Ouderraad (OR) onmisbaar! Daarom zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders. Wilt u eerst een periode meedraaien om te ervaren wat het precies inhoudt? Dat kan uiteraard ook. Heeft u interesse dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw zoon/dochter.

We hopen van u te horen!

 

App van de maand ‘Vakantiebieb’

Ook dit jaar is hij weer beschikbaar. De ‘vakantieBieb-app’ Ook leuk voor volwassenen, ook als het nog geen vakantie is.

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Tot slot nog dit:

woensdag 8 juli is de laatste schooldag.

De schoolverlaters springen die dag de school uit, om 12.30

We willen dit zo organiseren dat u, als ouder/ verzorger, hiervan getuige kunt zijn. We zetten de trampoline en de matten zo neer dat u de sprong kunt zien vanaf de kant van de skatebaan.


Vakantierooster 2020-2021

Hieronder de vastgestelde data van de vakanties voor het volgend schooljaar 2020-2021.

Herfstvakantie    

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie   

21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

15 februari 2021 t/m 19 februari 2021 

Paasvakantie 

2 april 2021 t/m 5 april 2021 

Meivakantie 

26 april 2021 t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart 

13 mei en 14 mei 2021 

Pinksteren 

24 mei 2021 

Zomervakantie

22 juli 2021 t/m 3 september 2021 

Studiedagen 

25 september 2020

4 januari 2021

8 maart 2021

1 april 2021

22 juli 2021    

Lesvrije dagen

(op deze dagen zijn de kinderen vrij, personeel wel werkzaam)  

16 oktober 2020

17 en 18 juni 2021

23 juli 2021     

 

Agenda juli

 • Maandag 6 juli: musical van de schoolverlaters voor de genodigden
 • Woensdag 8 juli: laatste schooldag en afscheid meester Theo
 • Donderdag 9 juli: studiedag – alle leerlingen vrij
 • Vrijdag 10 juli: start zomervakantie – alle leerlingen vrij