Nieuwsbrief maart 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Hierbij ontvang u de nieuwsbrief van maart. We willen u vragen deze weer goed door te lezen.

Tevens wensen we u fijne Paasdagen. We zien de leerlingen volgende week dinsdag 6 april graag weer terug op school.


Met vriendelijke groet,

team De Tweern


Tevredenheidsmetingen

Afgelopen maandag heeft één van de ouders/verzorgers van alle kinderen een link ontvangen van onze tevredenheidsmeting. Eén keer per 2 jaar nemen we deze af. We hopen dat veel ouders/verzorgers de moeite nemen om de vragenlijst in te vullen.

We beseffen dat het best even een klus is, maar u helpt ons het onderwijs op onze school nog beter te maken. Helpt u ook mee?


Wet Meldcode

Als team hebben we onlangs bijscholing gehad over de Wet Meldcode. Als professionals die met kinderen werken zijn we verplicht om werk te maken van signalen die ons zorgen geven. Dat staat in deze wet en het is onze verantwoordelijkheid naar de kinderen toe. In principe doen we dat in eerste instantie door deze signalen met ouder(s)/verzorger(s) te bespreken.

Het gaat niet alleen om signalen die direct wijzen op fysieke en/of bewuste mishandeling. Ook mogelijke fysieke of emotionele verwaarlozing, een gebrek aan goede begeleiding of een gespannen opvoedingssfeer kan aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan. Het is niet aan ons om thuissituaties te veroordelen. Als onze zorgen blijven zullen we een melding doen. Andere instanties zullen daarna gaan kijken of onze zorgen terecht waren en of ze gerichte hulp kunnen bieden.


Corona

Ook in deze nieuwsbrief ontkomen we niet aan het kopje Corona.. Bij de heropening van de scholen in februari hebben we toegelicht onder welke voorwaarden dit mogelijk is. We merken dat het meestal goed gaat. Meestal wordt thuis de noodzakelijke keuze gemaakt om kinderen met verkoudheidsklachten thuis te houden. Het belang hiervan willen we benadrukken.

In de eerste plaats vanwege de veiligheid van iedereen. We willen samen de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperken. Daarnaast is het van belang om de school open te kunnen houden. Ook gewone verkoudheidsvirussen die de ronde doen, beperken het onderwijs. Immers, ook onze leerkrachten met verkoudheidsklachten moeten zich laten testen. En dat betekent dat ze dan niet voor de klas kunnen staan.

Daarom – wellicht ten overvloede – toch nog een keer de belangrijkste richtlijnen:

o Bij verkoudheidsklachten thuis blijven en laten testen. Bij een negatieve test mogen de kinderen weer naar school. Tenzij de GGD in die specifieke situatie iets anders aangeeft.

o Zonder te hebben getest mogen de kinderen weer naar school als ze in ieder geval 24 uur klachtenvrij zijn. Echt klachtenvrij.

o Bij een positieve testuitslag volgen we de adviezen van de GGD op.

o Mocht er sprake zijn van gevoeligheid voor hooikoorts, allergie of andere aandoeningen die soortgelijke klachten veroorzaken, dan gaan we hierover graag vooraf in overleg. Niet pas op het moment dat we deze klachten in de klas constateren.

 

We zijn wel blij om te melden dat de leerkrachten die in de voorjaarsvakantie Corona hebben opgelopen ondertussen bijna allemaal weer volledig aan het werk zijn. Een andere leerkracht, die vanwege een operatie tijdelijk niet kon werken, is weer steeds vaker op school.

Er zijn zeker nog zorgen over een aantal andere collega’s, maar langzaam maar zeker gaat het met iedereen steeds beter.

 

R.T. en extra hulp in Coronatijd

Vanwege de coronamaatregelen proberen we op dit moment zo min mogelijk de groepen te vermengen. Tevens hebben we ervoor gekozen dat collega’s die als RT-er, logopediste e.d. op één dag in zo min mogelijk groepen werken. Dit om bij een positieve besmetting te voorkomen dat er meerdere groepen in quarantaine moeten. Dit houdt wel in dat we de ondersteuning niet zo kunnen organiseren zoals we dat gewend waren en er soms keuzes gemaakt moeten worden. We proberen er wel voor te zorgen dat alle leerlingen die dat nodig hebben de juiste ondersteuning krijgen. Als u hier vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht.

Lege batterijen

Wist u dat, dat de kinderen lege batterijen op school in kunnen leveren? De opbrengst storten we ieder jaar door naar een goed doel. Mocht u nog lege batterijen hebben liggen thuis, geef ze gerust mee naar school.


Koningsspelen

Op vrijdag 23 april willen we aandacht besteden aan de Koningsspelen. Het programma hebben we aangepast, zodat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen groep blijven. De gymlessen hebben in deze week een ander karakter. Op vrijdag zullen we met de eigen klas een aantal activiteiten doen. We verwachten alle kinderen en collega’s die dag in oranje/rood/wit/blauw! Zo proberen we er toch nog een feestje van te maken!!

Kinderkunstweek

Op school hebben we tijdens de kinderkunstweek in alle groepen veel mooie kunstwerken gemaakt. Het thema van deze kinderkunstweek was: Niet te eten! Voedsel in de kunst.

Agenda april

1 april t/m 5 april: Paasvakantie (donderdag 1 april is een studiedag)
23 april: Koningsspelen in de klas
24 april t/m 9 mei: Meivakantie