Nieuwsbrief mei 2020

 

NIEUWSBRIEF

29 mei 2020

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over april en mei 2020. Een hele bijzondere tijd hadden en hebben we. Nog steeds zijn we bezig met de maatregelen rondom het Coronavirus en ook dat went zo zachtjes aan, want we zijn als school zo’n 3 weken weer open.
Van onze kant zijn we erg tevreden over de manier waarop alles nu draait. De start in de ochtend verloopt erg fijn. Dat kinderen gelijk naar hun klas gaan, werkt ook goed en rustig. In de middag is het wat drukker, maar doordat de kinderen in twee delen naar huis gaan, is het goed te overzien. Iedereen houdt zich prima aan de regels en daar zijn we heel blij mee. Een groot compliment aan jullie als ouder(s)/ verzorger(s), maar ook aan alle taxichauffeurs!

Hoe gaat net nu verder?
We houden alle maatregelen in stand die er nu ook zijn. Zoals het naar school komen en het vertrekken van alle leerlingen. We blijven dezelfde schooltijden hanteren, zoals ze nu zijn.

Wel gaan de diverse therapieën en overige externe ondersteuners weer van start per 8 juni. Ook onze logopediste, Thérèse, start dan weer met logopedie. Het wordt dan wat drukker in de school en we zullen ook iets vaker gesprekken voeren met ouders in de school, echter moeten we de 1,5 m afstand daarbij wel kunnen bewaren.

Verder versoepelen van de maatregelen zullen we waar mogelijk doorvoeren, maar we houden ons hierbij aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Oudercontact over het laatste portfolio
De gesprekken over het portfolio zullen zoveel mogelijk telefonisch plaats vinden of in sommige gevallen via beeldbellen. Meer informatie hierover ontvangt u van de leerkracht. De contacten zullen worden gelegd in de weken 26 en 27 (Van 22-6 t/m 2-7)

Schoolkampen
Het schoolkamp in de BBS groepen gaat niet door. Via de leerkrachten krijgt u informatie over het alternatief dat wordt georganiseerd.
Schoolkampen in september van het nieuwe schooljaar gaan eveneens niet door en ook daar komt een alternatief voor.

Musical uitvoering schoolverlatersgroepen
De uitvoering van de eindmusical Herrie op het eiland van de BBS leerlingen gaat door en vindt plaats op maandag 6 juli om 19.00 uur. Door de maatregelen rondom het Corona virus was dit een grote vraag. We zijn inmiddels met de kinderen keihard aan het oefenen. Het belooft een waar spektakel te worden. Door de richtlijnen en de regels rondom het Corona virus zijn we in de gelegenheid om 1 ouder/verzorger de musical live mee te laten maken. We gaan de musical echter ook opnemen zodat ook andere belangstellenden de musical kunnen zien. De kinderen uit B8 met een extra jaar en de niet-schoolverlaters van M3 doen alleen mee tijdens de try-outs. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende richtlijnen. We begrijpen dat er mensen teleurgesteld zullen zijn, maar hopen op uw begrip. Wij als team hadden natuurlijk ook liever een volle zaal gezien net als andere jaren. 

Nieuwe leerlingen
De leerlingen die bij ons op school komen in het nieuwe schooljaar nodigen we uit op vrijdagmiddag 3 juli. Op dat moment schuiven alle leerlingen door naar hun nieuwe klas om alvast kennis te maken met de nieuwe juf en/of meester.

Schoolplein
Op het plein aan de zij- en achterkant van de school zijn twee schommels en een zandbak geplaatst. Op dat plein hadden we nog geen speeltoestellen en middels het geld van onder andere Jantje Beton is dat mogelijk geworden. De kinderen zijn er erg blij mee.
Op het andere achterplein is de plaats van de zandbak erg zonnig en daar realiseren we een schaduwdoek. Geen overbodige luxe met al die zonkracht de laatste tijd.

Cursussen

-        De SOVA cursus zal weer worden vervolgd op 16, 23 en 30 juni.

-        Inspannen-ontspannen cursus zal eveneens worden hervat op 9, 16, 23 en 30 juni. De 3e cursus, die eigenlijk ook dit schooljaar nog zou worden gegeven, wordt over de zomervakantie getild.

-        Cursus studievaardigheden voor de leerlingen uit leerjaar 7/8 zal weer worden hervat vanaf 28 mei. Wel is er rekening gehouden met de grote van de groepen vanwege corona.

-        Huiswerkbegeleiding zal pas na de zomervakantie weer worden opgestart. 

 

Aantal groepen IKC+ volgend jaar en nieuwe naam voor het gebouw
Volgend schooljaar starten de scholen in ons gebouw naar verwachting weer met 21 groepen. 18 groepen van De Tweern en 3 van De Deltaschool.
De beide scholen gaan steeds meer samenwerken en dat zal in het volgende schooljaar verder worden opgepakt. Zonder de Coronacrisis waren we met deze ontwikkeling vast al verder gekomen. De eindgroep van De Deltaschool wordt al steeds meer een combinatiegroep met De Tweern. Dat houdt in dat de leerstof die wordt aangeboden nog meer wordt aangepast voor leerlingen die op een wat hoger niveau kunnen werken.
Kibeo en Juvent werken in het gebouw ook steeds meer samen. Zo is er ook komend jaar weer een BSO structuur groep, een BSO PLUS groep en een groep voor NDB (naschoolse dagbehandeling). Soms komen hier ook leerlingen van andere scholen naar toe.
Al deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke naam. Eigenlijk hadden we die ook al uit willen kiezen, maar door het Cornavirus is dat niet gelukt. De box met mogelijke namen staat nog ongeopend op school. Het idee is nu om te proberen nog voor de zomervakantie met een werkgroep deze box te openen en een naam te kiezen.
Pas eind november zal deze naam bekend worden gemaakt, omdat dit samen gaat met een reünie van alle medewerkers van De Tweern, waar ook alle IKC+ gebruikers en huurders in het gebouw voor worden uitgenodigd. De Tweern bestaat dan als naam 20 jaar en het gebouw is in 2015 vernieuwd in gebruik genomen. Mooie aanleiding voor een nieuwe naam, toch? Welke naam prijkt op onze gevel per januari 2021??!!

Directiewisseling
Het valt mij zwaar dat de afronding van mijn loopbaan precies in deze tijd plaatsvindt. Daar kan niemand wat aan doen, maar ik had het graag anders gezien. Officieel ga ik op 1 september aanstaande met pensioen, wat inhoudt dat mijn laatste werkdag op school op 9 juli is. Robert van Oosten zal het stokje overnemen per 1 augustus aanstaande, zoals u al eerder heeft kunnen vernemen.
Mijn officiële afscheid is verzet naar 14 oktober voor genodigden. Echter wil ik toch graag dit schooljaar nog iets doen voor al onze leerlingen in het gebouw. Op woensdag 8 juli, de laatste schooldag van de kinderen, wil ik ze allemaal trakteren en mochten er ouders/ verzorgers zijn die het leuk vinden om mij toe te zwaaien, dan wil ik graag terug zwaaien tussen 13.45 en 14.15 uur, voor zover mogelijk. Ik kom daar nog op terug eind juni.

In de volgende nieuwsbrief zal Robert zichzelf aan jullie voorstellen.

Theo Quaak

Personele zaken
Op 3 mei is juf Kim bevallen van dochter Lea. Het gezin maakt het goed. We wensen juf Kim en haar man veel geluk met de kleine Lea.
Juf Femke is na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk.

Vakantierooster 2020-2021

Hieronder de vastgestelde data van de vakanties voor het  volgend schooljaar 2020-2021.

Herfstvakantie    

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie   

21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

15 februari 2021 t/m 19 februari 2021 

Paasvakantie 

2 april 2021 t/m 5 april 2021 

Meivakantie 

26 april 2021 t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart 

13 mei en 14 mei 2021 

Pinksteren 

24 mei 2021 

Zomervakantie

22 juli 2021 t/m 3 september 2021 

Studiedagen 

25 september 2020

4 januari 2021

8 maart 2021

1 april 2021

22 juli 2021    

Lesvrije dagen

(op deze dagen zijn de kinderen vrij, personeel wel werkzaam)  

16 oktober 2020

17 en 18 juni 2021

23 juli 2021     

 

Agenda juni en juli

Maandag 1 juni

2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij

Dinsdag 2 juni

Flexdag – alle leerlingen vrij

Woensdag 8 juli

laatste schooldag en kort afscheid meester Theo

Donderdag 9 juli

Studiedag – alle leerlingen vrij

Vrijdag 10 juli

Start zomervakantie – alle leerlingen vrij