Nieuwsbrief mei/juni 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief. Door omstandigheden iets later dan normaal. U ontvangt vlak voor de zomervakantie nog één laatste nieuwsbrief. Momenteel wordt er hard gewerkt aan onze nieuwe plein. In deze nieuwsbrief kunt hier meer over lezen.
Veel leesplezier.
Team De Marel

KWINK (op De Tweern en in de observatiegroepen)
Hier weer een update over het sociaal-emotioneel leren. U hoort vast wel eens van uw zoon/dochter iets over de Kwinklessen op school en/of u leest in Parro veel over deze methode. Kent u bijv Condor of de rustvis? Ouders/verzorgers van De Tweern en observatiegroepen ontvangen bij deze nieuwsbrief de bijlage met oudernieuws deel 4. Veel leesplezier en veel spelplezier met de koelkastposter!

Het groene schoolplein
De afgelopen weken zijn we eindelijk echt begonnen de verbouwing van ons schoolplein. Op 3 en 4 juni hebben verschillende juffen en meesters alvast het voorwerk uitgevoerd. In week 23 en 24 is de firma Markusse gestart met het grondwerk op het achterplein aan de kant van onze parkeerplaats. Deze weken konden de kinderen niet op het achterplein spelen. Verschillende delen van het achterplein blijven nog heel even afgesloten, omdat daar op verschillende plekken gewerkt wordt. Veel kinderen spelen op moment dan ook op het plein aan de voorkant van de school. Op dinsdag 24 mei hadden verschillende collega's een buitenlestraining. Kinderen spelen de laatste jaren veel minder buiten en door een groen schoolplein en veel meer buiten les te geven hopen wij de ontwikkeling van de kinderen te verbeteren. Op onderstaande sites ziet u waarom buiten lesgeven zo belangrijk is voor kinderen. Waarom buitenles? - Buitenlesdag Buitentijd = Leertijd - Mark Mieras In de eerste week van de meivakantie zullen ook de buitenleslokalen gebouwd worden. Gelukkig kunnen we de moestuin nog wel gebruiken en kunnen de kinderen de komende periode hier nog steeds in werken. In de moestuin staan nu tomatenplantjes, aardappelplanten, bos ui en radijsjes. Zodra dit geoogst kan worden kunnen de kinderen in de keuken hier iets lekkers van maken.

De juf of meester is ziek, wat nu?
Bijna alle ouder(s)/verzorger(s) hebben dit jaar al een keer een berichtje gehad van meester Robert met de mededeling dat uw zoon/dochter een dag vrij was. Meestal ’s ochtends vroeg, af en toe al een dag van te voren.
Hoe werkt dat nu precies?
In principe hebben we op kindcentrum De Marel iedere dag een leerkracht ‘extra’ rondlopen. Mocht er onverwachts iemand ziek zijn, dan valt deze collega in. Op het moment dat er meerdere juffen en/of meesters ziek zijn lukt dat soms niet meer. Dan gaan we op zoek naar alternatieven. WWW.KINDCENTRUMDEMAREL.NL “Is er toevallig iemand die nog extra wil werken? Kunnen we schuiven met medewerkers, waardoor het toch lukt? Of kunnen we nog wat schuiven met leerlingen?” Hier hebben een aantal leerkrachten soms om 6:45u al even overleg over met elkaar. Pas als we zeker weten dat het niet gaat lukken om voor een goede vervanger te zorgen, besluiten we dan om een groep vrij te geven. Vroeger lieten we nog wel eens iemand komen die niet standaard op het Kindcentrum werkte. Deze mensen zijn er bijna niet meer en meestal geeft zo’n dag heel veel onrust. Onze kinderen zijn nu eenmaal gebaat bij structuur en duidelijkheid. We beseffen heel goed dat u niet altijd blij zult reageren als u ’s ochtends vroeg zo’n berichtje ontvangt. Maar weet dat we dan echt alle opties hebben overwogen. Op dit moment zijn we druk met formatie voor volgend schooljaar bezig en we hopen dat het ons gaat lukken om naast de gewone bezetting ook weer een aantal juffen en meesters extra aan te nemen om de eerste vervangingen op zich te nemen. Maar dat wordt wel steeds moeilijker.

De Marel is gezond
Op Kindcentrum De Marel hebben we op het brinnummer van De Tweern het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en het volledige Marelteam samen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. De Marel heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat WELBEVINDEN. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Agenda
• In de week van 11 juli zijn de oudergesprekken, u ontvangt hiervoor een uitnodiging
• Woensdag 13 juli – kennismakingsmiddag De Tweern M-groepen
• Vrijdag 15 juli – kennismakingsmiddag Deltaschool en De Tweerngroepen
• Maandag 18 juli – musical van de schoolverlaters
• Woensdag 20 juli – laatste schoolda