Nieuwsbrief november 2020


Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november. Dit midden in een week waarin we met alle ouders/verzorgers op digitale wijze contact met elkaar hebben over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Aan de ene kant fijn dat het zo kan, anderzijds vinden we het erg jammer dat we u niet in levenden lijve kunnen ontmoeten. We hopen dat we in het voorjaar u misschien weer wel op school kunnen ontvangen. Tot die tijd proberen we u zo goed mogelijk te informeren. Deze nieuwsbrief helpt daar weer een beetje bij.

Team De Tweern


Schoolvakanties plannen hoe werkt dat?

Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt voor alle regio’s in Nederland een vakantieplanning gemaakt. In deze vakantieplanning staan verplichte data én adviesdata.

Wanneer de landelijke planning bekend is gemaakt stellen de Zeeuwse schoolbesturen gezamenlijk ook een advies vakantierooster op. De Provincie Zeeland verspreidt het advies. Het Zeeuwse vakantierooster kan afwijken van het landelijke. Het Zeeuwse rooster heeft de status van advies. Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio’s, zodat gezinnen, scholen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd.
Op De Tweern hebben we de afspraak dat we het Zeeuwse vakantierooster als uitgangspunt voor onze jaarplanning nemen. Dat nooit alle vakantiedagen op alle Zeeuwse scholen hetzelfde zijn, heeft te maken met het feit dat je als school het Zeeuws advies niet hoeft op te volgen.
Het Zeeuwse vakantierooster wordt eind mei 2020 aangevuld met de overige vakantiedagen en de studiedagen, welke door de MR zijn goedgekeurd. Zodra alle data bekend zijn, laten we dit u weer weten via de nieuwsbrief.

Ook lijkt het soms zo te zijn dat een kind op de ene school meer dagen of vaker vrij is dan op een andere school.
-Dit komt voort uit het verschil in lestijden per dag én per week.
-De lestijden kunnen ook binnen eenzelfde school nog verschillend zijn (bv. kleuters elke vrijdagmiddag vrij).
-Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen.
 - De eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur.
 - De laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.
 - Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur.
 - De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.

De Tweern en De Deltaschool hebben gekozen voor een continurooster met gelijke tijden. Alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8 gaan, 5 dagen in de week, elke dag, hetzelfde aantal uur naar school.


Personeel

In groep O1 werkt per 1 november een nieuwe onderwijsassistent: Joyce Schoe. Ze komt ons versterken nadat ze hiervoor jaren bij Kibeo in de kinderopvang werkzaam is geweest. Joyce werkt 5 dagen in groep O1. Welkom op de Tweern!


Sinterklaas

Als het allemaal goed mag gaan, bezoekt Sinterklaas vrijdag 4 december onze school samen met een aantal Pieten. In de bovenbouw zijn de kinderen al druk bezig surprises voor elkaar te maken. We hopen er met z’n allen een gezellige dag van te maken.


Zeeuws vakantierooster schooljaar 2021-2022
Het Zeeuws vakantierooster wordt eind mei 2021 aangevuld met de overige vakantiedagen en de studiedagen, welke door de MR zijn goedgekeurd. Zodra alle data bekend zijn, laten we dit u weer weten via de nieuwsbrief.
Hieronder een overzicht van alle vakanties zonder de overige vakantiedagen en studiedagen:

HERFSTVAKANTIE 2021

maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021

KERSTVAKANTIE 2021/2022

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

VOORJAARSVAKANTIE 2022

maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

PAASVAKANTIE 2022

vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022

MEIVAKANTIE 2022      

maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

HEMELVAARTVAKANTIE 2022

donderdag 26 mei 2022

PINKSTERVAKANTIE 2022

maandag 6 juni 2022

ZOMERVAKANTIE 2022

maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022


Kerst

Eigenlijk hadden we dit jaar weer groots uit willen pakken met Kerst. Onze Kerstmarkt is ondertussen bekend op heel Zuid-Beveland en ver daarbuiten.
Het zal geen verrassing zijn dat we het dit jaar wat ingetogener moeten vieren. Uiteraard gaan we ons best doen om er ook dit jaar een onvergetelijke Kerst voor de kinderen van te maken. Dit zal echter wel alleen onder schooltijd plaats vinden. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort.


Agenda december 2020 / januari 2021

  • Vrijdag 4 december: Sinterklaasviering op school
  • Maandag 21 december t/m zondag 3 januari: Kerstvakantie
  • Maandag 4 januari: Studiedag – alle leerlingen vrij