Nieuwsbrief oktober 2017

NIEUWSBRIEF 27 oktober 2017

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. We hebben net de herfstvakantie  achter ons. Hopelijk heeft iedereen volop van de vrije dagen kunnen genieten. De week vóór de herfstvakantie stond voor de meeste kinderen in het teken van de teken-, schrijf- en voorleeswedstrijd die we rondom de Kinderboekenweek hebben georganiseerd. En dat heeft prachtige werkstukken opgeleverd.

 

Medezeggenschapsraad

Juf Linda heeft namens het personeel plaatsgenomen in de MR. Zij heeft hiermee juf Karin opgevolgd.

Mevr. Anneke Leeffers heeft namens de ouders plaatsgenomen in de MR.


De ouderraad

Namens de oudergeleding: Femke Helmich , Ulrike van de Berge, Sija van Baalen, Linda Kraan, Anneke Leeffers,  Arrianne Hollestelle, Rowana Onderdijk.

Namens het team: Juf Rianne en juf Kyra.

 

Aankondiging Kerst

Ook dit jaar willen wij Kerst met elkaar vieren. Wat we precies gaan doen, zult u in de volgende nieuwsbrief of wellicht al eerder lezen of horen. Ook de Ouderraad zullen we snel informeren.

Wilt u aub alvast de datum noteren? Die is op donderdag 21 december van ongeveer 17.00 tot 19.00 uur.

 

Azië take-over

Dit jaar viert de gemeente Goes het Goes Azië-jaar. Centrum Kunst- en cultuureducatie Oosterschelderegio (KCE) heeft rondom dit thema een scholenproject ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Goes, waarin de hele school een dag mee op reis wordt genomen naar Azië. De school wordt even helemaal overgenomen!

Op De Tweern nemen we ook deel aan dit project. Op dinsdag 14 november de groepen O1a tot en met O5 en op donderdag 16 november de groepen M + B6a tot en met BBS3.

Iedere klas volgt op take-over-dag meerdere workshops in verschillende kunstdisciplines, aangepast aan het niveau van de kinderen. De lessen worden verzorgd door de volgende cultuuraanbieders: Atelier Deluxe, Margot van Dam, EG-Graphics, Zeeuwse Muziekschool en Balletstudio Free. 

Daarnaast wordt een grote kist met versieringen en materialen geleverd voorafgaand aan de take-over, zodat we de school in stijl kunnen versieren. We hebben er nu al zin in!

 

Verkeerssituatie voor de school…

Graag uw extra aandacht voor onderstaande:

-     De straat vlak voor onze school is een taxistraat. Dat houdt in dat er alleen taxi's mogen rijden tussen 8.00 uur en 8.45 uur in de ochtend en ’s middags tussen 13.45 en 14.30 uur. Er geldt ook een eenrichtingsverkeer voor taxi's: komend vanuit de Zuidvlietstraat en vertrekkend via de JP Coenstraat.

-     De paaltjes die toegang tot de taxistraat geven, zijn alleen open op de genoemde tijden.

-     Gewone auto's en motoren mogen daar niet rijden, dus u als ouder ook niet. Het handigste is dat u komt via de Zuidvlietstraat en daar probeert te parkeren, of via de JP Coenstraat. We vragen u met klem om u zich hier aan te houden. Dank daarvoor.


Hulpplannen

Als uw zoon/dochter de afgelopen periode RT heeft gekregen, heeft u de hulpplannen via juf Ilse digitaal ontvangen. Het is voor ons belangrijk dat we van u een reactie krijgen, dat deze in goede orde zijn ontvangen. Op dit moment zijn nog niet alle hulpplannen bevestigd.

Wilt u daarom (als u dat nog niet heeft gedaan) nog even laten weten dat u ze gelezen heeft? Dit kan simpelweg door de mail te beantwoorden of een aparte mail te sturen aan juf Ilse: (ilse.vliegenthart@detweern.nl)

 

Actie “Ik val op”.

In één van de komende weken zal er bij de hoofdingang van het plein een krijttekening worden geplaatst van een fiets met voor-en achterlicht. Deze actie wordt gevoerd om extra aandacht te vragen voor goede fietsverlichting. Gezien het feit dat de dagen weer korter worden is het hebben van werkende fietsverlichting van groot belang. Wanneer uw kind met de fiets naar school komt vragen wij u om nog eens extra goed de verlichting te controleren.

 

Stamkaarten…

Een aantal weken geleden zijn alle stamkaarten uitgedeeld, met daarbij de vraag of u de gegevens die hierop staan, wil controleren. Helaas hebben we nog niet alle stamkaarten retour. Mocht hij nog bij u thuis liggen, wilt u die dan z.s.m. mee terug geven aan uw zoon/dochter? Alvast bedankt.

 

Osteopathie…

Binnenkort starten de osteopathiebehandelingen weer. Er zijn bij het uitgaan van deze nieuwsbrief nog geen nieuwe data bekend maar deze volgen z.s.m. Wij willen graag al wel een inventarisatie maken. Ter informatie: behandeling is en blijft gratis. Wel moet er altijd een van de ouders (minimaal) bij aanwezig zijn. Aanmelden kan via administratie@detweern.nl

Waarom zou u uw zoon of dochter kunnen aanmelden?

Het doel is om kinderen die klachten hebben (bijvoorbeeld onverklaarbare lichamelijke klachten, hoofdpijn of buikpijn of problemen op gebied van lichaamshouding) kennis te laten maken met osteopathie door hen een of twee behandeling aan te bieden. Een behandeling duurt meestal zo'n 45 minuten.

 

Inzamelnieuws…

Al jaren zamelen we op school diverse spulletjes in. Dit doen we voor een goed doel, nl. de stichting Opkikker. Zij verzorgen voor ernstige zieke kinderen een onvergetelijke dag.

Wat kunt u allemaal inleveren?

- lege batterijen,

- lege cartridges,

- oude mobieltjes,

- plastic doppen.

Deze materialen kunt u meegeven aan uw kind. Alle inzamelbakken vindt u, bij binnenkomst links in de gang. Mobieltjes en doppen kunnen worden ingeleverd bij meester Wim.

 

Agenda oktober, november & december 2017…

dinsdag 14 november  Azië workshops voor de groepen O1 t/mO5
donderdag 16 november Azië workshops voor de groepen M5, B6A t/m BBS3
maandag 20 november Lesvrij, alle leerlingen vrij, personeel wel werkzaam
maandag 27 november Portfoliogesprekken (middag en avond)
dinsdag 5 december  Sinterklaas
donderdag 21 december Kerstviering 17.00-19.00 uur
zat. 23 december t/m zon. 7 januari Kerstvakantie

 

 

Week van de pleegzorg

Van 1 tot en met 8 november is het voor de 3e keer Week van de Pleegzorg. In het hele land worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Een belangrijk onderdeel vormen de acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader van de campagne ‘Supergewonemensengezocht.nl’. Het doel is landelijk om 3.500 nieuwe pleegouders te werven. Ben je benieuwd naar hoeveel pleegouders er in jouw regio/gemeente actief zijn? Kijk vanaf 1 november dan op supergewonemensengezocht.nl.

 

Vraag in Zeeland

“Landelijk zien we dat het aantal pleegouders dat zich aanmeldt, daalt. In Zeeland zien we bij Juvent dat het aantal redelijk stabiel blijft, maar juist de vraag toeneemt. We hebben op dit moment zo’n 500 pleegouders in ons bestand. Mede dankzij de landelijke campagne supergewonenemensengezocht.nl. Toch blijft een goede match vinden een uitdaging. Ieder kind is anders en heeft andere behoeftes. Het is dus nog steeds hard nodig om op zoek te gaan naar nieuwe pleegouders. Mensen die interesse hebben in het pleegouderschap zijn van harte welkom op één van onze informatieavonden op 23 november in Terneuzen en op 12 december Goes. Kijk op onze website www.juvent.nl voor alle info”, vertelt Annemieke Martens, werver pleegouders Juvent.

 

Over Juvent

Juvent is de Zeeuwse jeugdzorgspecialist tevens de grootste pleegzorgorganisatie in Zeeland. Juvent is er voor kinderen t/m 23 jaar, hun ouders en hun omgeving. Daar waar opvoeden en ontwikkelen niet vanzelf gaat en complexe problemen zich voordoen, zet Juvent haar kennis en expertise in. Omdat zij uitgaan van de kracht van gezinnen is de behandeling is er op gericht om anderen te versterken. Zo dicht mogelijk bij het gezin thuis en waar nodig in specialistische behandelgroepen, pleeggezinnen, behandelgezinnen of gezinshuizen.