Nieuwsbrief oktober 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag is de herfstvakantie begonnen. We hebben een goede start gemaakt dit jaar. De kinderen hebben hard gewerkt de afgelopen weken en zijn gelukkig al weer helemaal gewend op school. Hierbij ontvangt u onze tweede nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’. 

 

We wensen u een fijne vakantie en veel leesplezier.  

Team De Marel (Deltaschool Tweern) 


Minder Boos en SOVA 

Dit schooljaar zijn er weer externen welkom en kunnen er dus ook weer cursussen gegeven worden. Dit is SOVA (met vrienden meer plezier) en Minder Boos. Minder Boos zal in November starten. 

Beschrijving: 

Ieder kind is wel eens boos. Het helpt om zichzelf en anderen duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Als een kind steeds vaker kiest voor ‘boos zijn’ om problemen op te lossen, dan heeft dat een negatief effect. Op het kind zelf maar ook op de ouders, de leerkracht, en andere naastbetrokkenen. Voor kinderen vanaf acht tot twaalf jaar die moeite hebben hun boosheid onder controle te houden, en door hun gedrag steeds vaker in de problemen dreigen te raken, biedt Indigo de groepstraining Minder boos: een sociale vaardigheidstraining om beter te leren omgaan met boosheid. 

Voor wie is het: 

De training is bedoeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar die kenmerken vertonen van gedragsproblemen. Bijv. negatief aandacht vragen, pesten, dingen vernielen, liegen, schreeuwen bij boosheid, snel geïrriteerd zijn, moeite hebben met onterechte beschuldigingen of teleurstellingen, slecht tegen kritiek kunnen of op een negatieve manier met leeftijdsgenootjes omgaan. 

Wat leert uw kind: 

Uw kind leert nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag. Verder leert hij of zij boosheid te hanteren en adequaat te uiten. Ten slotte krijgt uw zoon of dochter handvatten aangereikt problemen op verschillende manieren op te lossen of aan te pakken. In de eerste bijeenkomst stelt ieder kind met behulp van de trainers leerdoelen op. In elke volgende bijeenkomst wordt bekeken of de leerdoelen behaald worden. Ook de ouders en de leerkracht worden betrokken bij het behalen van deze doelen. Om sociale vaardigheden aan te leren en/of te verbeteren, maken we gebruik van aangepaste spelvormen zoals pim-pam-pet en ganzenbord. We doen ook ademhalingsoefeningen en werken met geheugensteuntjes en een zogeheten boosheidthermometer.

Mocht u dit vinden passen bij uw kind kunt u dit aangeven bij de leerkracht. 


KWINK 

Vanaf begin van dit schooljaar werken we met de methode KWINK in alle klassen van het observatiecentrum, de Tweern en ook bij Kibeo. Kwink is voor ons een nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren. In de klassen wordt er 3 kwartier per week aandacht besteed aan de lessen en verder wordt er de gehele dag door geoefend met sociale vaardigheden. We vinden het belangrijk om u als ouder/verzorger mee te nemen in ons sociaal-emotioneel leren omdat dit leren overal plaats vindt, dus ook thuis. Ouders van De Tweern ontvangen bij deze nieuwsbrief de bijlage met oudernieuws deel 1. Het is de bedoeling dat we voor iedere schoolvakantie u het oudernieuws Kwink met ouders van De Tweern delen. Veel leesplezier en veel spelplezier met de koelkastposter! 


Start Cirkelgroep in DMarel 

Zoals het er nu naar uitziet zal na de herfstvakantie nog een nieuwe groep in ons gebouw starten. Een deel van de kinderen die nu op de Cirkel (Gors) in de Beukenstraat in Goes zitten, gaan starten in ons gebouw. Het doel van deze groep is de aansluiting op onderwijs makkelijker te maken voor de kinderen. We zijn dan ook blij dat ze komen en wensen kinderen en het personeel vanaf deze plaats een mooie tijd toe in ons Kindcentrum 


Ouders gezocht voor de ouderraad

Vorige week hebben voor het eerst beide ouderraden van de scholen binnen DMarel samen overleg gevoerd. In het verleden werd er ook al samengewerkt. Maar vanaf dit jaar gaan we verder als één ouderraad, die ondersteunt bij activiteiten in het Kindcentrum (dus beide scholen). We kunnen echter nog wel wat ouder(s)/verzorger(s) gebruiken! 


Activiteiten 

Als Corona geen roet in het eten gooit, hebben we dit schooljaar gelukkig wat meer ruimte over voor het plannen van leuke activiteiten voor onze leerlingen. Dat hebben ze wel verdiend! Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en de Koningspelen. Vindt u het leuk om hierbij dichter betrokken te zijn? Dan horen wij dat heel graag! De ouderraad is namelijk op zoek naar enthousiaste ouders die het team komen versterken. Een leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat u meer van het Kindcentrum en uw kind kan zien onder schooltijd.

 

Luizenpluizen 

Een andere mogelijkheid om meer in het Kindcentrum aanwezig te zijn en nuttig te zijn voor uw kind en zijn/haar schoolgenoten is door u aan te sluiten bij ‘De Luizenpluizers’. Na elke vakantie op maandag of dinsdagochtend worden alle leerlingen in het Kindcentrum gecontroleerd op luizen. Ook dit team zoekt leden en doen bij deze een oproep naar ouders die zich hiervoor willen inzetten. 

Na de herfstvakantie ontvangt u allemaal een persoonlijk Parro-bericht waarin u kunt aangeven of ons wilt komen ondersteunen. 


Babynieuws…. 

In onze vorige nieuwsbrief stonden we al even stil bij drie juffen die moeder zijn geworden. Deze maand hebben we weer goed nieuws! Juf Anouk en haar man Patrick zijn trotse ouders geworden van een dochtertje LivaVan harte gefeliciteerd namens het team en veel geluk samen. 


Agenda 

  • Maandag 25 t/m zondag 31 oktober: herfstvakantie 

  • Maandag 8 november: start uitzendingen van het Sinterklaasjournaal 

  • Vrijdag 26 november: studiedag 

  • Maandag 29 november t/m vrijdag 3 december: oudergesprekken 

  • Vrijdag 3 december: Sinterklaasviering op school