Nieuwsbrief september 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),


We zijn blij dat het ons tot nu toe goed gelukt is om het onderwijs op de Tweern door te kunnen laten gaan.

De afgelopen weken is er geen dag voorbijgegaan of er waren één of meerdere teamleden niet aanwezig i.v.m. verkoudheids- en/of andere klachten. Het zal de komende weken spannend worden of dit zo goed blijft gaan.

Via de nieuwsbrief en/of aparte mails zullen we u hierover op de hoogte houden.

 

Team De Tweern


Ventilatie

Afgelopen periode heeft de ZVU in ons gebouw de luchtkwaliteit gecontroleerd. Niet alleen op het moment dat de ramen open stonden, maar ook met de ramen dicht, met het oog op de komende winterperiode. Gelukkig is gebleken dat in het algemeen de ventilatiemogelijkheden in ons gebouw goed op orde zijn. Wel zijn er een paar kleine gebreken en verbeterpuntjes aan het licht gekomen. Deze zullen al in de herfstvakantie aangepakt worden.


Aankondiging Zeeuws Brede Motorische Screening
Binnenkort doet onze school mee aan de Zeeuws Brede Motorische Screening. Verschillende scholen binnen de gemeente Goes zijn gevraagd mee te werken aan dit project. De opzet is om de motorische vaardigheden en het beweeggedrag van de basisschoolleerlingen in kaart te brengen. U krijgt hiervan nog nadere informatie.


Jassen aan  

We hebben allemaal heel lang kunnen genieten van mooi weer, maar de herfst is weer begonnen. Door de veranderde weersomstandigheden, verwachten we dat kinderen weer een jas aan doen.
Vanaf 1 oktober gaan we ervan uit dat alle leerlingen met een jas aan op school komen, zodat ze in de pauzes met een jas aan naar buiten kunnen.


Meenemen waardevolle spullen

We willen jullie vragen om uw zoon/dochter zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee naar school te laten nemen. Bij binnenkomst van de klas worden de telefoon, fietssleutel en waardevolle spullen bij de groepsleerkracht ingeleverd. Na schooltijd krijgen de kinderen deze spullen weer terug.


Stamkaart

Via uw kind is afgelopen tijd de stamkaart mee naar huis gegeven. Wij vragen u om deze goed na te lezen en ontbrekende gegevens in en aan te vullen. Zo kunnen wij onze administratie weer kloppend maken. Graag dit alles in dezelfde envelop mee terug geven naar school voor 1 oktober.


Zwemonderwijs op de Tweern

Zwemmen waarom: Als SBO-school vinden wij het belangrijk dat kinderen in het waterrijke Zeeland zwemonderwijs krijgen, zodat ze zich bij te water raken zelfstandig kunnen redden. We vinden het dan ook fantastisch dat de gemeente Goes het schoolzwemmen op De Tweern wil blijven financieren.

De basis is dat vanaf O3 t/m B6 alle kinderen 1 x per week op vrijdag 1 half uur zwemonderwijs in het Omnium krijgen. Wanneer veel kinderen uit een bepaalde groep al een A- en B-diploma hebben gehaald en/of wanneer het organisatorisch beter uitkomt, kunnen we hiervan afwijken.

Diploma: Het is belangrijk om te weten dat het schoolzwemmen alleen vaak onvoldoende is om een diploma te halen. We adviseren ouder(s)/verzorger(s) dan ook om naast het schoolzwemmen ook privé met hun kind naar zwemles te gaan.

Afspraken:

-     In verband met de wet op de privacy, worden er GEEN foto’s gemaakt tijdens zwemles of diplomazwemmen.

-     Tijdens diplomazwemmen vragen we een leerkracht foto’s te nemen, hij/zij zal deze foto’s doorsturen naar de ouder(s)/verzorger(s), deze foto’s komen NIET op de website.

-     Kinderen van groep 3 t/m groep 6 gaan mee naar de zwemles totdat ze hun A- én B-diploma hebben gehaald.

-     De zwemles komt in de plaats van 1 reguliere gymles.

-     De kinderen worden per bus naar het zwembad vervoerd.

-     De kinderen (vanaf groep 5 + 6) die een A- en B-diploma hebben behaald, gaan niet meer mee zwemmen en krijgen onder de zwemtijd een reguliere gymles op school. Daar waar het organisatorisch beter uitkomt, blijft de hele groep 5 en/of 6 zwemmen.

-     Kinderen die aan het eind van de groep 6 nog geen diploma hebben behaald, krijgen de mogelijkheid om in groep 7 nog een half jaar mee te gaan zwemmen tot het A-diploma is behaald. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

-       het zwembadpersoneel heeft aan de zwem-coördinator (meester Léon) aangegeven dat het bijna voor 100% zeker is dat het kind voor de kerstvakantie zijn/haar A-diploma kan behalen

-       het kind moet zelf heel erg gemotiveerd zijn

-       de ouder(s)/verzorger(s) van het kind moeten akkoord geven voor het volgen van zwemles, want hun kind mist door het volgen van zwemles onderwijstijd (in groep 7)

-     School zorgt in samenwerking met het zwembad voor minimaal 1 kijkles. Tijdens de kijkles zijn ouder(s) / verzorger(s) welkom om een zwemles bij te wonen.

-     Coördinator zwemmen (én busvervoer): meester Léon

-     Opzet en inhoud van de zwemlessen zijn de verantwoordelijkheid van het Omnium in Goes, waar de zwemlessen plaatsvinden.

 

Agenda oktober en november 2020

  • Woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober: Kinderboekenweek met als thema: “En toen?”
  • Vrijdag 16 oktober: lesvrije dag, alle kinderen vrij
  • Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
  • Woensdag 4 november: Nationaal schoolontbijt