Nieuwsbrief september 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hier is hij dan! De eerste nieuwsbrief van De Marel. Bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen van de Deltaschool en de Tweern.  

Middels deze nieuwsbrief informeren we u over de meer algemene zaken die beide scholen aangaan. Maar ook plaatsen we af en toe een stukje over de opvang en de zorg in ons gebouw.  

We hopen dat u met veel plezier deze nieuwsbrief leest. 

Team De Marel (Deltaschool/Tweern) 


Ouderraadsleden gezocht 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we Corona een klein beetje achter ons gaan laten. We moeten uiteraard voorzichtig blijven, maar er kan weer wat. Dat betekent dat er ook voor de ouderraad weer meer te doen zal zijn.  

Echter kunnen beide scholen nog nieuwe ouders/verzorgers gebruiken. Vele handen maken ten slotte licht werk. 

Wilt u zich opgeven of meer weten wat het werk van de ouderraad inhoudt, geef dit dan door aan de leerkracht van uw zoon/dochter. 


Opening 

Gisteren (donderdag 23 september) heeft wethouder DGoffau, samen met een aantal leerlingen, ons Kindcentrum feestelijk geopend. Met een druk op de knop werden er maar liefst 8 confettikanonnen aangezet, waarna ons nieuwe logo zichtbaar werd.  

Voor alle duidelijkheid: De Marel is de naam van ons Kindcentrum. In dit Kindcentrum werken De Tweern, De Deltaschool, KibeoJuvent en Gors nauw samen. Uw zoon/dochter staat ingeschreven op één van de twee scholen en dat blijft ook gewoon zo.  

Er is een filmpje gemaakt van de opening, wat te vinden is op een afgeschermd gedeelte van onze site. Via de leerkracht ontvangt u hier een inlogcode voor. 


Babynieuws! 

In ons  team zijn er een aantal collegas nu ook trotse mammaAfgelopen juni is juf Renske bevallen van een dochtertje, Yfke genaamd. En deze maand is juf Amanda moeder geworden van een prachtige zoon Reza en deze week is bij juf Sabine een zoontje genaamd Logan geborenVan harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst! 


Kinderboekenweek 

Van 6 tot en met 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek! Van astronaut tot dokter en van zangeres tot YouTuber; deze keer staat de Kinderboekenweek in het teken van dromen over later. Worden wat je wil is het thema. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen te fantaseren. In de groepen wordt in deze weken nog meer aandacht besteed aan lezen en in de boekenwinkels zijn verschillende boeken over dit thema te koop, mocht u er thuis ook extra aandacht aan willen geven. Op Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil | CPNB is meer informatie hierover te vinden. In de hal bij de hoofdingang hebben we een zwerfboekenkast waar kinderen boeken uit mogen ‘lenen’ om lekker thuis te lezen. 

Lokaal gereed van Delta D en cultuuruitstapje 

De Deltaschool heeft met ingang van dit schooljaar vier groepen en gezien de beperkte ruimte is er voor de groep Delta D een goede oplossing gevonden, maar daar waren nog wel wat aanpassingen voor nodig. Het lokaal heeft een mooie nieuwe vloer en nieuwe wandkasten gekregen. Ze zijn nu klaar en ingericht om er een mooi schooljaar van te gaan maken. Daarnaast hebben vrijwel alle kinderen van De Deltaschool onlangs een film bezocht in podium ’t Beest in het kader van Film by the Sea. 


Agenda oktober 2021 

  • Woensdag 6 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek met als thema: “Worden wat je wil 

  • Vrijdag 22 oktober: lesvrije dag, alle kinderen vrij 

  • Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie