Over onze school

Geachte belangstellende,

U hebt gekozen voor de website van onze school en wij hopen dat u alle informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Daarbij wensen wij u veel leesplezier!

De Tweern is de een school voor speciaal basisonderwijs op de Bevelanden.

Kinderen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tot hun recht kunnen komen en daardoor aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs wordt op De Tweern een nieuwe onderwijskans geboden.

De naam DE TWEERN past hier goed bij, want het komt van het werkwoord tweernen en dat betekent het ineendraaien van twee of meer draden, waardoor er een krachtiger koord ontstaat. Dit was ook mede het doel van de fusie van de twee scholen waaruit de Tweern is ontstaan: samen sta je sterker en kunnen we beter inspelen op de gestelde (hulp)vragen van leerlingen en ouders.

Vriendelijke groet,

Robert van Oosten, directeur