CORONA

20-08-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

De laatste dagen van de zomervakantie breken aan. We hopen dat u er van heeft genoten. Komende maandag verwachten we uw zoon/dochter weer op school. Deze week is er hard gewerkt op school om alles in gereedheid te brengen en we hebben er dan ook weer zin in om te starten.

 

Helaas hebben we wel nog steeds te maken met alle maatregelen rondom het Corona-virus. Om goed te starten hebben we de belangrijkste afspraken nog even op een rijtje gezet. Wilt u ze nog eens goed doorlezen en met uw zoon/dochter bespreken?

 

De volgende regels zijn van toepassing:

-       Alle leerlingen gaan volledig naar school.

-       Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

-       Tussen leerlingen en leerkrachten hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Echter,

         iedere volwassene in school bepaalt of hij of zij deze afstand wil verminderen of niet. Dit kan

         dus per groep verschillen.

-       Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.

-       De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

-       Na school gaan alle kinderen direct naar huis of de BSO.

 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Om verspreiding te voorkomen is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

-       Een goede melding en monitoring van besmettingen.

-       Het strikt toepassen van alle hygiënemaatregelen (handen wassen bij binnenkomst enz.).

 

Schooltijden:
De schooltijden zijn vóór de zomervakantie tijdelijk aangepast, na de zomervakantie gaan we weer terug naar de reguliere tijden: 08.30 uur – 14.05 uur.

 

Brengen en halen:

Het brengen en halen van de leerlingen willen we graag op dezelfde manier regelen als vóór de zomervakantie. Ouders/verzorgers mogen niet op het schoolplein komen (tenzij er een individuele afspraak is gemaakt).

De leerlingen worden door teamleden naar binnen gebracht en na schooltijd naar de juiste plaats gebracht. Als het kan, lopen ze zelfstandig naar de groep.

De taxichauffeurs mogen alleen ’s middags op het plein komen. Zij krijgen weer een vaste plek op het schoolplein aangeduid met een pion.

 

Kom niet te vroeg op school, het hek gaat pas om 8.15 uur open. Op het plein en bij de hekken zal personeel aanwezig zijn om de leerlingen te begeleiden.

We vragen de leerlingen bij aankomst op het schoolplein direct naar hun eigen klas te gaan. De leerkrachten en/of onderwijsassistenten zijn vanaf 8.15 uur in de klas aanwezig.

 

Om 14.05 uur komen alle leerlingen naar buiten. De taxichauffeurs staan op het plein de kinderen op te wachten.

Ouders/verzorgers die hun zoon/dochter op komen halen, willen we vragen om op de groenstrook voor het plein te wachten. Hier is voldoende ruimte om afstand te houden.

Personeel van de school zal de kinderen begeleiden naar de juiste plaats.

 

Kinderen, die nieuw op school gaan starten, dus maandag 24 augustus voor het allereerst naar hun nieuwe klas gaan, mogen zich met een ouder/verzorger bij het grote hek melden. Eenmalig mogen zij hun kind naar de klas brengen onder begeleiding van een teamlid.


Hoe te handelen bij klachten?

Heb je klachten? Kom dan niet naar school!!

Nog steeds geldt: leerlingen en medewerkers in het onderwijs komen niet naar school als zij klachten hebben die op het coronavirus kunnen wijzen. Zij kunnen getest worden op het coronavirus.

-       Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. We

         verwachten dat een ouder/verzorger de leerling op komt halen. Dit geldt niet voor leerlingen uit   

         groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.

-       Als een leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen

         hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO(+).

-       Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis.

-       Klachten die passen bij COVID-19  zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,

        benauwdheidsklachten, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

-       Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en    

        uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24

        uur geen klachten meer heeft.

-       Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten

        heeft, blijft de leerling ook thuis.

-       Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar

        school en de opvang.

-       Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag

         heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het

         laatste contact met die persoon, thuisblijven.

-       Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de

        school contact op met de GGD.

 

Op het moment dat een leerling, vanwege coronagerelateerde klachten thuis moet blijven gaan we hier op dezelfde wijze mee om als dat een leerling ziek is. Dat houdt in dat er niet direct voor thuiswerk gezorgd zal worden. In combinatie met het lesgeven aan de groep is dat voor een leerkracht niet te organiseren. Uiteraard zal een leerkracht bij terugkomst goed kijken wat de leerling gemist heeft en daar waar nodig lesstof herhalen.

 

We hopen u met bovenstaande voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen/opmerkingen hebben t.a.v. deze maatregelen dan kunt u die doorgeven via de administratie.

 

Ten slotte: Op dit moment is er veel aandacht voor een goede ventilatie in de klaslokalen. We zijn nog aan het onderzoeken of ons gebouw helemaal in orde is op dit punt. Voor nu geldt dat we voldoende kunnen ventileren middels het openzetten van deuren en ramen. Doel is om voor de winterperiode dit allemaal goed geregeld te hebben. We zullen u hier in de komende weken nader over informeren.

 

Voor nu wensen we u nog een paar fijne dagen en hopen we maandag a.s. alle leerlingen weer op school te begroeten.


Met vriendelijke groet namens het team,

Robert van Oosten

Directeur SBO De Tweern