Agenda MR vergadering 17-04-2019

Agenda MR vergadering Woensdag 17 april 2019. 

                                                                                                                        

Voltallige MR, aanvang 19.30 uur

 1. Opening

 2. vaststelling van de agenda

 3. Notulen van 12 februari 2019

 4. Mededelingen MT

 5. GMR zaken laatste vergadering (16 april 2019)

 6. Professioneel statuut / werkverdelingsplan (ter info)

 7. Nieuwe MR leden van uit de ouders hoe gaan we hier mee om

 8. Extra geld werkdruk vermindering 2019-2020

 9. Uitbetaling stakingsgeld

 10. Wat verder ter tafel komt

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

 

Na afloop van de vergadering zal de personeelsgeleding het volgende agenda punt bespreken.

Formatie zaken (onder voorbehoud).