Agenda MR vergadering 25-06-2020

Agenda MR vergadering donderdag 25 juni 2020

Voltallige MR; aanvang 17:00 uur

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Notulen van de vorige MR vergadering (12 december)

4. Mededelingen MT

- formatie                                                                                                                           

- werkdrukverlaging                                                                                                                 

- MARAP                                                                                                                                    

- financiën m.b.t. begroting                                                                                                                

- plannen ruimte achter de school                                                                                                                           

- nieuwe naam school/gebouw en IKC+ zaken                                                                        

- standpunt SBO eigen bijdrage gemeenten                                                                                                     

- overdracht wisseling directeur

5. GMR zaken?

6. Werkverdelingsplan

7. Corona, ervaringen protocol en hoe verder

8. Parro

9. Nieuwe MR leden per nieuwe schooljaar

10. Wat verder ter tafel komt

- luizenpluizen
- up to date houden website school mbt notulen MR                                                             

- schoolfruit, nieuwe schooljaar? https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021.htm 

13. Rondvraag

14. Afscheid MR Theo en Wim

15. Sluiting