Agenda MR vergadering 25-06-2020

Agenda MR vergadering donderdag 25 juni 2020

Voltallige MR; aanvang 17:00 uur

1. Etentje

2. Opening

3. Vaststellen van de agenda

4. Notulen van de vorige MR vergadering (12 december)

5. Mededelingen MT

-formatie                                                                                                                           -werkdrukverlaging                                                                                                                -MARAP                                                                                                                                    

-financiën m.b.t. begroting                                                                                                                

-plannen ruimte achter de school                                                                                                                   -nieuwe naam school/gebouw en IKC+ zaken                                                                         

-standpunt SBO eigen bijdrage gemeenten                                                                                                    -overdracht wisseling directeur

6. GMR zaken?

7. Werkverdelingsplan

8. Corona, ervaringen protocol en hoe verder

9. Parro

10. Nieuwe MR leden per nieuwe schooljaar

11. Wat verder ter tafel komt

-luizenpluizen
-up to date houden website school mbt notulen MR                                                             

-schoolfruit, nieuwe schooljaar? https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021.htm 

12. Rondvraag

13. Afscheid MR Theo en Wim

14. Sluiting