Agenda MR vergadering 30-01-2018

Agenda MR vergadering woensdag 30 januari 2018.

 

Voltallige MR, aanvang 19.30 uur

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 

2. Notulen van 29 november 2017


3. Mededelingen MT:


4. Mededelingen GMR


5. Jaarplan 2018 De Tweern versie jan 2018, en de twee bijlagen


6. Huisvesting komend schooljaar (Odyzee, extra Groep, Kleuterlokaal en BSO?) 


7. MR-actie (over toenemende groepsgrootte in de loop van het schooljaar) richting Stafkantoor?


8. Vacature oudergeleding > hoe aanpakken


9. Wat verder ter tafel komt


10. Rondvraag


11. Sluiting