Agenda MR vergadering dinsdag 22 mei 2018

Agenda MR vergadering dinsdag 22 mei 2018

                                                                                                                                     

Voltallige MR, aanvang 19.30 uur


1.Opening


2. vaststelling van de agenda


3. Notulen van 22 maart 2018


4. Mededelingen MT


5. Mededelingen GMR


6. Studiedagen voorstel komend schooljaar 


7. Informatie formatie volgend schooljaar.


8. Budget werkdruk vermindering per augustus 2018


9. Huisvesting volgend schooljaar van allerlei groepen en interne verhuizing


10. Vacature PMR (Herma) per september 2018, collega’s informeren en kandidaten vragen. Wie uit de huidige MR wil voorzitter worden?


11. Willen MR-ouders nog een voorstellingsformatierondje doen en in welke vorm?


12. Wat verder ter tafel komt


13. Rondvraag


14. Sluiting