Observatiecentrum

Het observatiecentrum voor jonge kinderen

Met de invoering van Passend Onderwijs is er behoefte aan goede observatiemogelijkheden voor de allerjongsten met speciale onderwijsbehoeften binnen het basisonderwijs. Zo is het idee voor het Observatiecentrum Jonge Kind ontstaan. De leeftijd van de leerlingen die in aanmerking komen voor het Observatiecentrum Jonge Kind ligt rond de vier en vijf jaar. Leerlingen binnen het observatiecentrum worden gevolgd en begeleid volgens de richtlijnen van handelingsgericht werken, waarin de onderwijsbehoeften centraal staan. Het observatiecentrum heeft in die zin een zeer open karakter; d.m.v. het formuleren van de onderwijsbehoeften kan een advies gegeven worden welke vorm van onderwijs (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) het beste aansluit bij de betreffende leerling. 


De aanmelding en toelating voor het Observatiecentrum Jonge Kind verloopt ook via het Zorgloket van het samenwerkingsverband Kind op 1 en altijd voor de duur van één jaar.