Pestpreventieprotocol

Op SBO De Tweern hanteren we een zogeheten pestpreventieprotocol. Dit is een handelingsplan voor de school waarin vastgelegd staat welke aanpak we hanteren in het geval van pesten. Deze aanpak en consequenties zijn voor heel de school hetzelfde. Dit geeft duidelijkheid aan zowel kinderen, ouders als leerkrachten.


Cyberpesten is ook een onderdeel in het pestpreventieprotocol.


Klik hier om naar ons pestpreventieprotocol te gaan.