Protocol grensoverschrijdend gedrag

Op SBO De Tweern hanteren we een 'protocol grensoverschrijdend gedrag'. In dit protocol staat beschreven wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag. Bij het protocol hoort ook een stappenplan. Hierin staan de stappen beschreven die worden genomen bij grensoverschrijdend gedrag.
Op deze manier is voor iedereen duidelijk wat we onder grensoverschrijdend gedrag verstaan en welke stappen wij ondernemen wanneer dit gedrag plaatsvindt.
 
Klik hier om naar het protocol grensoverschrijdend gedrag te gaan.
Klik hier om naar het stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag te gaan.