Schoolgids

De schoolgids is er om u te informeren over allerlei praktische zaken van de school en wordt elk schooljaar opnieuw verspreid. We zijn nu ook begonnen met het digitaal toezenden van de schoolgids aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Als u deze nog niet heeft ontvangen kunt u dit melden bij de administratie en uw e-mail adres doorgeven. In de schoolgids kunt u bijvoorbeeld een typering van onze school vinden, maar ook informatie over schooltijden, ziekmelden, verlof aanvragen, schoolregels, etc.


Aanvullende informatie ontvangt u via onze maandelijkse nieuwsbrief. Deze kunt u ook op de website vinden onder het tabblad 'nieuws'. We hopen u op deze manier goed te informeren en dat het bijdraagt tot een optimale samenwerking met u, zodat het komende schooljaar voor uw kind plezierig en succesvol kan verlopen.


Klik hier om de schoolgids in te zien.