Schoolondersteuningsprofiel

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig hebben en wat de school kan bieden is heel afhankelijk van de actuele situatie. Kinderen veranderen en scholen veranderen.

Een schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de algemene ondersteuningsmogelijkheden van de school, de grenzen aan opvangbaarheid en de ambities van het team ten aanzien van het begeleiden van kinderen met extra onderwijsbehoeften.

 

Om goed te kunnen inschatten of dat wat het kind nodig heeft geboden kan worden op deze school is altijd een goed gesprek nodig.

In welke groep zou het kind komen, hoe groot is die groep, hoe is hij samengesteld, welke juf of meester staat ervoor, hoe is de situatie thuis, is er al ondersteuning vanuit de zorg en welke ondersteuning kan de school eventueel krijgen van het samenwerkingsverband?

Dat zijn allemaal vragen die besproken moeten worden waarna kan worden afgewogen of dit de juiste school is.

 

Het schoolondersteuningsprofiel is een algemene beschrijving die een zo actueel mogelijk beeld geeft van de algemene mogelijkheden van de school.

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel in te zien.