Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes we gemaakt hebben en zullen maken voor de komende tijd ten aanzien van het onderwijs op onze school. Het is een beschrijving van de wijze waarop wij ons onderwijs inhoud geven, welke materialen wij daarbij gebruiken en hoe wij het organiseren. De kerndoelen bepalen voor een deel ons onderwijs, maar daarbij gaan we steeds uit van de ontwikkelingskansen van het kind. Het schoolplan is een wettelijk document dat door het bestuur ter verantwoording is toegestuurd aan de inspectie.


Klik hier om ons schoolplan in te zien.