Klachtenregeling

Respont heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft graag tevreden leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over de school, vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat waarover de klacht gaat. Als u dat om een bepaalde reden liever niet doet, kunt u terecht bij de directie van de school. Ook met klachten op schoolniveau of als u vindt dat een klacht door een ander personeelslid onvoldoende is afgehandeld, kunt u terecht bij de directie van onze school. Wanneer u er met de directie van de school niet uitkomt, kan de school u doorverwijzen naar het bestuur van Respont. Eventueel kunt u het bestuur van Respont ook zelf benaderen (tel. 0118-745011 of e-mail info@respont.nl). We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen.

 

Op elke school is er een contactpersoon, waar u met uw klachten terecht kunt. U kunt als dat prettig vindt ook een contactpersoon van één van de andere scholen van Respont benaderen. De contactgegevens vindt u op de website van Respont. De contactpersoon kunt u benaderen voor informatie over de klachtenregeling en voor advies, bijvoorbeeld over wie u met uw klacht het best kunt benaderen. De contactpersoon kan u eventueel doorverwijzen naar één van de twee onafhankelijke vertrouwenspersonen van Respont. U kunt de vertrouwenspersonen desgewenst ook zelf benaderen. De vertrouwenspersonen fungeren als klankbord, geven advies of bemiddelen, maar kunnen u ook begeleiden bij het eventueel indienen van een officiële klacht op basis van de formele klachtenregeling. Mocht onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan hiervan gebruik gemaakt worden. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en is te vinden op de website van Respont. Klik hier om de klachtenregeling te kunnen downloaden. Stichting Respont heeft geen eigen klachtencommissie, maar is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO.

 

Voor een aantal zaken kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; discriminatie en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden besproken met de vertrouwensinspecteur. Deze zal de klachten niet zelf behandelen maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).


De contactpersonen van onze school is:

(bereikbaar via school: 0113 - 228864)

mw. S. Mesu, email:s.mesu@respont.nl


De vertrouwenspersonen van Respont:

  • mevr. K. Keukelaar
    telefoon 06-25065800, e-mail: k.keukelaar@gmail.com
  • dhr. G.L. Meij
     telefoon 0115-611122, e-mail: glmeij@hetnet.nl

De externe klachtencommissie (in geval contact met de school en/of met Respont niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid):

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

Tel: 070 - 386 16 97

E-mail: info@gcbo.nl